Promena plovnog puta u sektoru Futog

Futog
FOTO: Sektor Futog 25.11.2022.

Ustanova za održavanje unutrašnjih plovnih puteva je izvršila merenje i obeležavanje sektora Futog.
Došlo je do promene plovnog puta. Ide se bliže levoj obali. Crvena bova sa 1266, 2 km je izbačena više na vodu.
Dve zelene bove, koje su bile bliže desnoj obali, su uklonjene. Dodata je jedna zelena bova na 1265, 5 km i širina plovnog puta između zelene na 1265, 5 km i crvene virtuelne bove je 180 metara. Najmanja dubina iznosi 4 metra, a ide i preko 10 metara.

Ostavite odgovor