Evropska godina mladih, dijalozi sa evropskim komesarima 2022.

4
FOTO: European Year of Youth (EYY) policy dialogues with European Commissioners, 2022

Evropska Komisija u saradnji sa evropskom godinom mladih ovog meseca je organizovala sastanak komesara Adine Valean i mladih ljudi zaposlenih u sektoru transporta. Od 2019. godine Adina-Ioana Valean je komesar transporta Evropske unije.

Poziv za prisustvo ovom dialogu dobio je i naš sindikat, kao član ETF-a i ITF-a (European Transport Federation & International Transport Federation), i kao predstavnik srpskog rečnog transporta.

Sastanak je održan u Briselu, u Le Berlaymont zgradi 9.11.2022. godine.

Sastanku su prisustvovali predstavnici iz Belgije, Austrije, Nemačke, Francuske, Hrvatske, Italije, Danske, Rumunije, Bugarske, Mađarske i Srbije.

Za predstavnika našeg sindikata odabran je naš član i kolega Mirko Tešić.

3
FOTO: Mirko Tešić

Glavne teme dialoga sa komesarom bili su: radni ugovori, uslovi rada, bezbednost radnika, sve manji broj mladih ljudi u sektorima transporta, uticaj covid-19 pandemije na transport i radnike u transportu.
Istaknuta je važnost rečnog transporta u novoj Zelenoj agendi EU te da se spremaju ulaganje velikih sredstava na povećanju obima ovog vida trasporta kao brzog, pouzdanog i ekološki najprihvatljivijeg.

Problemi koje je naš predstavnik prezentovao komesaru su bili upravo neadekvatni ili nepostojani ugovori o radu, katastrofalni uslovi za rad na srpskim brodovima, neadekvatna primanja kao i veliki bezbednosni rizici po radnike, što na brodovima tako i po lukama, pristaništima i brodogradilištima.

5
FOTO: Adina-Ioana Valean, komesar transporta Evropske unije

Nepoštovanje zakona o radu od strane firmi nije prezentovan samo od strane našeg sindikata, već i od predstavnika ostalih sindikata sa područja Istočne Evrope. Tokom dialoga komesar transporta Adina Valean iznela je moguće prostore za saradnju i suzbijanje ovih problema, kao i buduće planove za rešavanje ovih problema u zemljama Evropske unije ali i u Srbiji.

Nusprodukt ovakvog poslovanja naših firmi jeste sve manji broj mladih ljudi u rečnom transportu, kao i povećan broj stručnog kadra koji napušta ovu granu industirije. Diskutovano je o mogućem zatvaranju nautičkih smerova u školama u Novom Sadu i Beogradu, usled smanjenog broja prijavljenjih srednjoškolaca i velikom broju učenika koji nakon završene škole ne odlaze na brodove već menjaju profesije i napuštaju rečni transport.

Da li će naše nadležno ministarstvo, ministarstvo prosvete i Privredna komora i dalje nemo posmatrati probleme naših radnika dok nam rečni transport izumire ostaje pitanje na koje ćemo odgovor dobiti veoma brzo.