Sindikat

Sindikat -3 Minutes

Dosadašnji rezultati pregovora sa Ministarstvom finansija i poreskom upravom – pojašnjenje

Poštovane kolege. Čitajući vaše komentare našli smo za neophodno da vam objasnimo dosadašnje pregovore sa Ministarstvom finansija (MFIN). 1. Na prvom sastanku predstavnici MFIN i poreske uprave su bili skoro nezainteresovani za naše viđenje...
Opširnije...
Sindikat Saopštenja -4 Minutes

Izveštaj sa sastanka predstavnika Ministarstva finasija i predstavnika Sindika lađara i pomorca Srbije 17.03.2023.

17.03.2023 održan je sastanak u Ministarstvu finansija povodom izdatih rešenje o oporezivanju radnika u vodnom saobraćaju. Tom prilikom predstavnici pomoraca su predali predlog izmene zakona o oporezivanju pomoraca, dok su predstavnici lađara podneli zahtev...
Opširnije...