Potrebna ti je pomoć?

Ko smo mi?

UPLS je prekogranični sindikat profesionalnih pomoraca i lađara profesionalaca, koji odražava globalnu prirodu industrije.
Pregovaramo sa poslodavcima o platama, uslovima rada, radnom vremenu i penzijama kako bismo obezbedili sporazume koji priznaju veštine i iskustvo članova, kao i potrebu za bezbednošću u lađarskom i pomorskom sektoru.

Pravne usluge

UPLS nudi članovima niz besplatnih pravnih usluga. Postoje advokati specijalisti koji pomažu članovima u pitanjima vezanim za posao i brojnim pitanjima koja se ne odnose na posao. Unija takođe ima veliku mrežu saradnika širom sveta za pružanje podrške tamo gde je članicama najpotrebnija.

Podrška na radnom mestu

Zvaničnici UPLS-a pružaju stručne savete o problemima u vezi sa poslom, kao što su ugovori, viškovi, maltretiranje ili diskriminacija, neisplata plata i penzija.

Međunarodno predstavljanje

UPLS predstavlja stavove članova o širokom spektru nacionalnih i međunarodnih tela, uključujući Evropsku federaciju transportnih radnika (ETF) i Međunarodnu federaciju transportnih radnika (ITF).

U kontaktu

Kao član UPLS-a, pomoć nikada nije daleko — gde god da se nalazite u svetu.

Tvoj sindikat, tvoj glas

Unija predstavlja glas više od 1000  profesionalaca koji rade u svim sektorima plovidbe rekama i morima.

Za svoje članove

UPLS je dinamičan i demokratski sindikat koji svojim članovima nudi mnoge mogućnosti da se aktivno uključe i iznesu svoje mišljenje — na lokalnom, nacionalnom i međunarodnom nivou.

Pridružite se!