Sudar tankera sa baržama u Pančevačkom mostu 06.10.2021.

Oko 22h dana 06.10.2021. došlo je do plovidbene nezgode u Beogradu, kod Pančevačkog mosta, kada je motorni tanker udario u barže koje su se zbog jakog olujnog vetra pokrenule sa sidrišta Luke Beograd i poprečile u plovnom putu.

 

071001
FOTO: Radarski prikaz sidrišta i Pančevačkog mosta u 22h 06.10.2021.

 

071004
FOTO: Situacija na sidrištu u jutarnjim časovima 07.10.2021. Barže u plovidbenom otvoru mosta.

Na tankeru domaćeg brodara (ime broda i brodara poznato redakciji) je došlo do veće materijalne štete, povređenih nije bilo i srećom nije došlo do zagađenja prirodne sredine.

071002 1
FOTO: Oštećenje sidra i brodskog trupa.
071003
FOTO: Oštećenje brodskog trupa

Glavni problem ove nezgode je nedostatak adekvatne službe za kontolu plovidbe na plovnim putevima Srbije, tako da nije bilo nikakvog zvaničnog obaveštenja Kapetanije pristaništa niti upozorenja o ugroženosti bezbednosti plovidbe.

Posada oštećenog broda je poslala obaveštenje o opasnosti za plovidbu putem radio veze, što je ujedno bilo i jedino upozorenje o problemu bezbednosti plovidbe.

Mi, o problemu sidrišta u Srbiji, posebno u Novom Sadu i Beogradu pišemo i obaveštavamo nadležne institucije već nekoliko godina, bez ikakve adekvatne reakcije. Nadležne službe ne poseduju dovoljan broj ljudi i opreme da bi bilo šta promenili, niti postoji adekvatan plan za unapređenje očigledno nefunkcionalnog sistema.

Problem bi se u budućnosti mogao izbeći izmeštanjem sidrišta u Beogradu ispod Pančevačkog mosta u desnoj obali ili obavezom sidrenja sa pramčanim i krmenim sidrima uz obavezan nadzor Lučkog operatera ili nadležnog lica. Rešanja su brojna ali očigledno nikog ne interesuju.

Za sada se problemi bezbednosti plovidbe rešavaju samo praznim obećanjima i fotografisanjem sa skupom nefunkcionalnom opremom.

Podsećamo da se pre samo tri meseca dogodio sličan problem na istom sidrištu, srećom tokom dana, te je brzom akcijom lađara i policije izbegnuta veća materijalna šteta.

Napominjemo da je još uvek u toku turistička sezona te da su brojni rečni kruzeri u našim teritorijalnim vodama koji su prepušteni sami sebi u vanrednim plovidbenim okolnostima.

Upravni odbor UPLS