Reagovanje na tekst lista Novosti „Ministar Momirović investicijama rešen problem plovnosti Dunava na sektoru Futog“

Luka NS
FOTO: Luka Novi Sad oktobar 2021.

„S ovim ulaganjima u razvoj luka, plovnih puteva, prevodnica, naprednih IT sistema u plovidbi, Republika Srbija se danas poredi sa Holandijom, Belgijom ili Nemačkom, zemljama koje imaju najveća ulaganja u vodni saobraćaj i u kojima je procenat učešća vodnog transporta u ukupnom transportu preko 25%.“

Izvor: https://www.novosti.rs/vesti/ekonomija/1041072/ministar-momirovic-investicijama-resen-problem-plovnosti-dunava-sektoru-futog

Divno napisano, samo ima par nedoumica.

Da li u tim zemljama Beneluksa vodena policija radi samo na poziv (kao naša kapetanija Bezdan)?

Da li i oni, muku muče sa polupismenim, nekvalifikovanim i političkim kadrovima po lučkim upravama kao i mi?

Da li i kod njih brodovi prolaze preglede uvidom u jelovnik obližnjeg restorana ili rade savesno, a brodovi im tonu zbog nemara isključivo posade?

Da li ti ljudi na severu kontinenta imaju VTS na papiru ili plove kako im „gazda“ kaže?

Da li su njihove luke i pristaništa mesto potencijalne pogibije za lađare?

Da li oni imaju mesto gde može da se preda rabljeno ulje sa broda i smeće ili se i oni dovijaju pod okriljem mraka?

Da li i oni ulažu milione evra u bespotrebna pristaništa zanemarujući postojeću funkcionalnu infrastrukturu?

Da li se i kod njih lađari koji plove na stranim zastavama tretiraju kao kriminalci i hapse i sprovode kod sudije zbog izlaska sa broda na sospstvenu teritoriju?

Da li i kod njih ne može da priđe niko brodu niti da dođe u posetu redovnim članovima posade, bez posebne dozvole policije, u sred centra glavnog grada, ni roditelji ni supružnici ni deca?

Da li i oni moraju da zahtevaju dozvolu minimum 5 dana ranije ukoliko planiraju servis na brodu?

Da li su oni taoci svog ministra i njegovih odluka, retroaktivne primene zakona i ukidanja važećih ovlaštenja članova posade?

Da li se i kod njih svi problemi rešavaju ispraznim obećanjima, slikanjem sa ministrom i mazanjem očima javnosti nevažnim stvarima?

Da li se i kod njih postaje „oportunista“ i „izdajnik“ ukoliko se ukaže na nefunkcionalnost sistema?

Da li i kod njih inspekcija plovidbe izlazi na teren samo po pozivu i samo kod koga sme?

Mislimo da ne.

Više oni ulože u talpe ispod prevodnice nego mi u 600km Dunava…

U više navrata smo pisali o problemima sa kojima su suočeni lađari prilikom boravka u domaćim lukama. Već godinama pišemo neuslovnim i nebezbednim utovarnim mestima i često nepostojanju mogućnost ukrcanja i iskrcanja posade kao i lučkih radnika na brod zbog neuređenosti obale i nepristupačnosti terena.

Sam kejski zid bi morao da ima višestruku namenu, ali nažalost svedoci smo da ne služi onome čime bi trebalo. Agencija za upravljanje lukama naplaćuje mnogo toga a luke su u sve gorem stanju i opet postavljamo pitanje kako je to sve moguće i ko to dozvoljava?

Odbrana od poplava obuhvata odbranu od velikih voda (spoljnih i unutrašnjih) i od zagušenja ledom i može biti redovna i vanredna. Odbranu od poplava organizuje i sprovodi javno vodoprivredno preduzeće na vodama 1. reda i na sistemima za odvodnjavanje u javnoj svojini, a na vodama 2. reda jedinica lokalne samouprave, u skladu sa opštim planom i operativnim planovima za odbranu od poplava. Stanje kejskih zidova u mnogo luka u Srbiji je u izuzetno lošem stanju, imamo čak jedan spečifičan slucaj u Apatinu gde je „neko“ dozvolio da se tankovi od benziske pumpe, koja je napravljena pored nasipa, ukopaju u isti taj nasip što je poprilično ozbiljan propust.

Na slici koja je u prilogu možemo da vidimo holandski brod koji utovara u luci Novi Sad kao i stanje kejskog zida i same luke o kojoj pisalo više puta.

Ogroman novac je uložen u pristanište u Zemunu (koje još uvek ne radi a koje će po košavi biti neupotrebljivo), i dalje se vezuje po 4-5 brodova u redu u reci Savi. Izvršena je rekonstrukcija pristaništa u Novom Sadu gde je prava avantura izvezati putnički brod i gde nisu uzete decnijske primedbe lađara, o boljoj funcionalnosti pontona prilikom rekonstrukcije. Obnavlja se pristanište za putničke brodove u Apatinu na istom mesto gde ga je zdrobio led prve godine nakon što je napravljeno. Ni jedan jedini aspekt bezbednosti plovidbe nije ispoštovan kako treba. Rekonstrukcijom kejskog zida desne obale Dunava i DTD kanala u Novom Sadu nije predviđena ni jedna bitva za vezivanje brodova niti su postavljene stepenice na kejskom zidu. Branu na Tisi da ni ne pominjemo, stanje kanalske mreže DTD takođe…

Postavljamo pitanje kakvu sliku šaljemo i kakav primer dajemo svim zemljama u regionu kada se ovako neozbiljno odnosimo prema ozbiljnim stvarima.

U kapetanijama nema dovoljno radnog kadra. Država krši svoj zakon i produžava mladim ljudima ugovore i po 4-5 puta, bez prijema u radni odnos.

Jako je loša sistematizacija radnih mesta, pa kad na primer, neko ode u penziju iz kapetanije, ne prima se lice na radno mesto koje je upražnjeno nego zaposle kadar u MGSI i time se pravdaju nova radna mesta.

Pred totalnim smo kolapsom jer u kapetanijama i inspekciji plovidbe nema dovoljno ljudi, pogotovo ne mladih sa lađarskim iskustvom i obrazovanjem.

VTS centar, po rečima ministra, radi od 2016? Bez ljudi, samo na papiru!

Složićemo se da se u situaciji u kojoj se nalazimo može vršiti dokvalifikacija postojećeg kadra, objaviti javni konkurs, napisati redovno umesto lažnog radnog vremena ili bar izdati saopštenje brodarstvu da kapetanije ne rade 24h, jer na sajtu MGSI i dalje stoji radno vreme kapetanija koje ne postoji. Jedina svetla tačka u u radu nadležnog ministarstva su radnici Plov Puta, koji se trude da redovno i profesionalno vrše svoj posao prateći preporuke lađara, ali će nažalost će i to ubrzo prestati zbog minimalnih primanja i nedostatka mladih posada za brodove specijalnih namena.

Verovatno će se i za to iznaći „rešenje“ u vidu privatizacije i ustupanju budzašto sumnjivim biznismenima koji su već „otkupili“ dobar deo državne flote po bagatelnim cenama, a koja je ostavljena da truli po sidrištima i pristaništima Srbije zbog raznih mahinacija „novih“ vlasnika.

Na naše predstavke se ne reaguje. Inspekcije plovidbe nema ni za jedan prosečan grad a kamoli za celu Srbiju. Ledolomce nemamo, vatrogasne brodove nemamo, posade nemamo, mlade nemamo. Ostala su samo prazna obećanja i poređenje odgovornih sa nekim sa kim se porediti ne možemo. Možda možemo po količini uloženog novca ali ne i po onome što za taj novac dobijemo.

Izgleda da je drugačiji pogled na Dunav i Savu iz Nemanjine 11 nego iz brodske kormilarnice.

Upravni odbor UPLS

@avucic @vulin @anabrnabic