Situacioni raport 2022./2023.

sajtudruzenje
FOTO: UPLS

Početak 2023. je pravi trenutak za Situacioni raport na aktuelne događaje.
Prošla i godina pred nama biće obeležene dešavanjima u vezi naplate poreza i doprinosa. Pokušaću da na osnovu raspoloživih informacija i mnoštva pitanja postavljenih od zaintersovanih strana, na jednom mestu, na objektivan i lako razumljiv način, iznesem trenutno stanje.
Prvo što je potrebno da se svim zaintersovanima objasni, a u online komunikaciji je primetno da postoji zabuna, je pitanje koje organizacije učestvuju u ovom procesu? U Srbiji postoji veliki broj različitih organizacija, sa različitim registracijama, a sa vrlo sličnim imenima. To često stvara zabunu kod ljudi koji nisu detaljno informisani. Aktivno učešće u ovoj situaciji i međusobnu saradnju, u skladu sa zajedničim interesima, trenutno sprovode sledeće dve organizacije.

UDRUŽENJE POMORACA REPUBLIKE SRBIJE skraćeno UPRS
udruzenjepomoraca.rs
Udruženje koje okuplja pomorce i u skadu sa važećim pravilima deluje u cilju postizanja proklamovanih razloga i ciljeva udruživanja.

UNIJA POMORACA I LAĐARA SRBIJE skraćeno UPLS
upls.rs
Unija je proizvod delovanja UDRUŽENJA PROFESIONALNIH LAĐARA SRBIJE, odnosno razvojni put jedne organizacije. Udruženje je na početku formirano iz potreba lađara. Sprovođenjem svojih aktivnosti, stiglo se do otvaranja pitanja koja prevazilaze mogućnosti strukovnog udruženja građana. Rešenje je bilo formiranje sindikata, što je i urađeno i oformljen je Granski sindikat lađara i pomoraca Srbije. Sindikat je član ITFa i ETFa.
Tako smo dobili dve organizacije u istoj strukovnoj oblasti i sa ljudima koji su članovi obe, svaka sa svojom oblašću delovanja i svojim mogućnostima. Iz organizacionih i praktičnih razloga Udruženje i Sindikat formiraju UNIJU POMORACA I LAĐARA SRBIJE. Nazivom je sačuvan akronim UPLS i internet domeni, a istovremeno je u naziv uvedena i reč pomorac, a zbog pomoraca koji su u međuvremenu postali redovni članovi i članovi Upravnog odbora Sindikata i Udruženja.
Detaljnije informacije o obe organizacije UPLS i UPRS se mogu videti na njihovim
sajtovima.

PORESKA REŠENJA

Period 01.01.2017. do 31.12.2022.
Nadležni državni organi u skladu sa važećim zakonima i svojim ovlašćenjima pristupaju izradi privremenih poreskih rešenja. Trenutno su izrađena za 2017 godinu, a po dostupnim informacijama, plan je da se do kraja 2023. godine izrade i uruče i za 2018, 2019, 2020, 2021 i 2022.
Kriterijum za izradu privremenog poreskog rešenja za prihod u 2017. godini, je evidentirana uplata prihoda, odnosno zarade iz inostranstva, na račun u poslovnoj banci u Srbiji. Bez obzira na status rezidentnosti i profesiju.
Osobe kojima su uručena ova privremena rešenja imaju na raspolaganju sledeće opcije:
Prva je da se slažu sa rešenjem i prihvataju ga kao takvo, sa svojim obavezama.
Druga je podnošenje žalbe na ovo rešenje u predviđenom zakonskom roku.

Mogući ishodi žalbe:

1. Utvrđivanje statusa nerezidenta, ukoliko osoba dokaže da 2017 nije bila rezident R. Srbije, trebalo bi da bude oslobođena plaćanja poreza. Za tako nešto je potreban boravak van teritorije R. Srbije u trajanju od preko 183 dana, kao i da na teritorije Srbije osoba nije imala centar poslovnih i životnih interesa.

2. Utvrđivanje statusa rezidenta, tim statusom se potvrđuje postojanje poreske obaveze, sledi postupak određivanja tačnog iznosa poreza. Ovaj ishod nas vodi u sledeće dve kategorije mogućih ishoda žalbe.
2a). Evidentirani prihod je bio u neto iznosu, tj. na isplaćenu zaradu je poslodavac već u inostranstvu platio poreze i doprinose, što dalje vodi ka primeni formule obračuna iznosa u skladu sa međudržavnim sporazumom o dvostrukom oporezivanju ako postoji ili ka formuli za takve slučajeve.
2b). Evidentirani prihod je bio u bruto iznosu, tj. na isplaćenu zaradu poslodavac nije u inostranstvu platio poreze i doprinose. U ovoj verziji iznos poreza na prihod u inostranstvu odgovara iznosu u privremenom rešenju.
To su mogući ishodi po osnovu poreza na zaradu.
Sledeći problem koji se javlja su doprinosi i njihova retroaktivna naplata. Pitanja koja traže odgovor su sledeća:
Da li je moguća i legalna naplata zdravstvenog osiguranja retroaktivno, odnosno naplata usluge koju osoba nije koristila niti je mogla da koristi?
Da li naplatom penzionog osiguranja, osoba stiče pravo na radni staž za period koji je naplaćen? Da li ta stavka može biti naplaćena retroaktivno?
Po okončanju žalbenog postupka opcije su sledeće:
1. Žalba je uvažena i doneseno rešenje je usklađeno sa stvarnim obavezama i pravima osobe na koju se odnosi.
2. Žalba je obijena i potvrđeno je privremeno rešenje.
3. Žalba je delimično uvažena i doneseno je rešenje.
Po okončanju žalbenog postupka, ukoliko postoji osnov da su osobi povređena neka od prava, sledeći korak je pokretanje sudskog spora pred nadležnim sudom.
Ozbiljan problem, nastaje kao posledica rada zakonodavca i njegovog ne uočavanja specifičnosti profesije pomorca i lađara. Kako u ovoj situaciji, tako i u svakom kontaktu sa državnim organima, kada se u postupku predviđaju rokovi. Potrebno je pronalaženje ili primena postojećih normi, za vraćanje u predhodno stanje za osobe koje su bile fizički sprečene da im se uruči privremeno poresko rešenje i da na isto mogu da reaguju. Kako će osoba koja je ukrcana i nalazi se na brodu da primi rešenje i da podnese žalbu u predviđenim rokovima?

PERIOD NAKON 01.01.2023.
Primena novih pravila i uvođenje poreske prijave za zarade u inostranstvu na kvartalnom nivou. Nepoznavanje propisa ne oslobađa odgovornosti, shodno tome, svako od nas ima obavezu i treba da se upozna sa pravilima koja počinju da se primenjuju.

PREDUZETE AKTIVNOSTI
29.12.2022. Održan je sastanak između predstavnika Udruženja pomorac RS i UPLS sa predstavnicima resornog ministarstva i nadležnih službi. Izveštaj sa tog sastanka je objavljen na sajtovima UPRS i UPLS.
Sastanak je zadovoljio formu funkcionisanja civilnog društva, bez većeg trenutnog uticaja na suštinu postojećeg stanja.
Rezultati tog sastaka su sledeći:
– Početak komunikacije sa nadležnima, stvaranje kanala za komunikaciju u budućem periodu.
– Informisanje o postojećem stanju iz perspektive nadležnih službi.
– Ukazivanje nadležnim službama na neke od probleme sa kojima se susreću pomorci i lađari u ovoj situaciji, a koji nastaju zbog specifičnosti profesije.
– Instrukcija, za ukrcane lađare i pomorce, da mogu da se nadležnom poreskom ogranu obrate putem emaila. Kako je ovo bila usmena instrukcija, diskutabilno je koliko će taj vid komunikacije uticati na postupak i koliko je pravno utemeljen prilikom ostvarivanja prava na žalbu.

PREDSTOJEĆE AKTIVNOSTI
U narednom periodu Unija će u saradnji sa UPRS, a u sladu sa važećim pravnim okvirom i raspoloživim resursima, preduzeti sve mere i radnje sa ciljem zaštite prava pomoraca i lađara.

PROGNOZA DALJEG RAZVOJA DOGAĐAJA
Na osnovu raspoloživih informacija može se očekivati sledeći tok događaja:
Za period 2017-2022. nadležne službe će nastaviti svoje aktivnosti na način na koji su započele proces naplate potraživanja. Od broja žalbi, sudski sporova i njihovih ishoda će zavisiti vremenski okvir do kada će se takav model primenjivati. Odnosno taj broj će definisati pravnu utemeljenost i isplativost takvog načina naplate. Dva su moguća ishoda, primenjeni metod daje rezultat kakav je osmišljen od strane zakonodavca i postupak se neće menjati ni prekidati. Drugi ishod za rezultat ima ogroman broj sudskih sporova i odštetnih zahteva, čime se dovodi u pitanje efikasnost i isplativost, što dalje vodi ka preciznijem uređivanju pravnog okvira i usaglašavanju prava i obaveza.
Period nakon 01.01.2023. u toku je upoznavanje sa pravnim okvirom i predviđanje potencijalnih problema iz ugla pomoraca i lađara. Nakon uočavanja, na uočene probleme će biti ukazano resornom ministarstvu kao i izneti predlozi za njihovo rešavanje. Treba imati u vidu da je to kompleksan proces za koji je potrebno vreme i tim eksperata u toj oblasti. Na tome se već intezivno radi u UPLS i UPRS, rezultat će biti pokretanje inicijative za izmene i dopune pravnog okvira, kao i preporuke pomorcima i lađarima kako da postupaju prilikom ispunjavanja svojih obaveza i zaštiti svojih prava.
Na ličnom planu, svakog lađara i pomorca očekuje donošenje odluke. Svako od nas mora da se dobro informiše o svojim obavezama i pravima kako bi mogao da donese odluku i prilagodi svoj način života i rada postojećim pravilima. Osnovni izbor je biti poreski rezident Srbije ili ne. Oba izbora imaju svoje prednosti i mane, a svako bira na osnovu svojih potreba, mogućnosti i procene situacije.

Zapovednik vrste A
Jovičić Zoran
UPLS

4 thoughts on “Situacioni raport 2022./2023.

 1. zeljkolausevic@yahoo.com 9. mart 2023. at 21:11

  Postovane kolege javljam se iz Sremske Mitrovice
  Ja sam bio van Srbije na brodu do 03.03.2023. a resenje o porezi mi „uruceno“ licno 29.01.2023. Naime komsija koji mi je pazio na kucu dok sam na brodu ,jer zivim sam, iz neznanja preuzeo to resenje od postara ali nije potpisao on nego je postar nazvrljao nesto na povratnici. Od kontroliora poste sam dobio fotokopiju dostavnog spiska sa tom zvrljotinom koja nije moj potpis. Sta sada da radim jer je isteklo 15 dana i izgubio sam pravo zalbe. Dali da odem u poresku upravu u Sremskoj Mitrovici sa ovom potvrdom i fotokopijom dostavnog spiska ,pasosem,avionskim kartama,pomorskom knjizicom ?

  Pozdrav
  pomorac
  Zeljko Lausevic

 2. zeljkolausevic@yahoo.com 11. mart 2023. at 15:21

  „Za period 2017-2022. nadležne službe će nastaviti svoje aktivnosti na način na koji su započele proces naplate potraživanja.“
  I na taj nacin ce unistiti hiljade pororodica i domacinstava !!!

 3. zeljkolausevic@yahoo.com 12. mart 2023. at 13:22

  uzeli ste mi 6000 din i sada cekam „MODERATORA“ pet dana da odobri ovo sto sam napisao !?!?!?

 4. zeljkolausevic@yahoo.com 19. mart 2023. at 09:11

  Postovane kolege

  Verujem da nisam prvi koji vas pita , sta se dogadja sa dugo najavljivanom trecom rundom razgovora u ministarstvu 17.03.2023. na temu oporezivanja .Koliko vam vremena treba da srocite nekakvo obavestenje ?

Ostavite odgovor