Izveštaj sa sastanka predstavnika Sindikata lađara i pomoraca, Udruženja pomoraca i predstavnika Ministarstva finasija

cropped LogoSLP2
FOTO: Logo UPLS

Danas 29.12.2022. u 9:00h održan je sastanak u zgradi Ministarstva finasija.

U ime Ministarstva bili su prisutni Državna sekretarka, pomoćnik ministra i tri predstavnika poreske inspekcije. Sa naše strane bili su predstavnici sindikata, udruženja pomoraca, advokata i profesora pomorskog prava.

Na sastanku su izloženi problemi sa kojim se suočavamo zbog poreskih rešenja, izložen je problem nemogućnosti slanja žalbe ukrcanog osoblja te suviše kratak rok za žalbu.

Iz ministarstva je objašnjeno sledeće:

Privremena poreska rešenja su poslata SVIMA koji su primili devizne uplate 2017. godine, bez razlike po zanimanju ili zvanju. Rešenja su poslata po osnovi zakona o oporezivanju fizičkh lica, a poslata su za 2017. godinu zbog krajnjeg roka zastare naplate.

Poslate poreska rešenja imaju, osim naplate poreza, ulogu pribavljanja podataka o poreklu novca tačnije o pribavljanju tačnih podataka u vrsti priliva. Predstavnici ministarstva su ukazali da se na svako privemeno rešenje treba uložiti žalba ukoliko niste saglasni sa njom.

VAŽNO za sve ukrcane:

Osobe koja su dobila poresko rešenje a trenutno su ukrcana i ne mogu da pošalju lično žalbu to mogu učiniti i puem emaila. Žalba poslata mejlom neće sprečiti njeno izvršenje ali će vam omogućiti da uložite žalbu po povratku sa broda te privremeno rešenje neće postati trajno.

Mejlove poreskih uprava vašeg mesta prebivališta možete pronaći ovde:

pisarnice-2

Žalba može biti u slobodnoj formi uz prilog skenirane Pomorske knjižice/pasoša za 2017. gde bi se videla vaša nerezidentnost u tom periodu zajedno sa državom (zastavom) na kojoj ste boravili u datom periodu.

Ministarstvo je načelno otvoreno za Inicijativu o dopuni trenutnog zakona o oporezivanju i prepoznavanje zaposlenih na brodovima.

Sa našim pravnicima i kolegama ćemo sastaviti predlog Inicijative te ćemo po predstavci zahtevati novi sastanak po ovom pitanju, do konačnog definisanja statusa i prava pomoraca i lađara, odnosno svih zaposlenih na brodovima.

Do tada čekamo razrešenje naših uloženih žalbi.

Ostavite odgovor