Podrška radnicima povodom oporezivanja – advokatska kancelarija iz Niša

stambolic

Povodom problema sa oporezivanjem, sa kojim se suočavamo, stigla su brojna pisma podrške i pravnih saveta.

Izdvojili bi pismo i pdf prezentaciju advokatske kancelarije Stambolić iz Niša, jer pored praktičnih saveta, koji nekom mogu biti od pomoći, daju i primer žalbe na poresko rešenje za sve one koji ne mogu ili ne žele da angažuju advokata po ovom pitanju.

pomorci

Primer-zalbe-ispravka

Zahvaljujemo se svima koji se svojim trudom, zalaganjem i zapažanjima trude da se problem sa kojim se suočavamo razreši što pre na najbolji mogući način.

 

–REAGOVANJE–

Pročitao sam dobronameran i sveobuhvatno sastavljen primer žalbe na privremeno poresko rešenje koje su Vam u sklopu svoje podrške sastavili i poslali niški advokati.
Molim Vas da obratite pažnju na 3 ključne stavke:
1. Pravo Poreske uprave na utvrđivanje poreza zastareva u roku od pet godina od prvog dana naredne godine od godine u kojoj je trebalo utvrditi porez.
 
U primeru žalbe ovaj period je definisan kao 3 godine što je u suprotnosti sa gore navedenim.
 
2. Od 1.1.2016. godine, pravo Poreske uprave na utvrđivanje i naplatu svih doprinosa za obavezno socijalno osiguranje ne podleže zastarelosti.

Ovde se vraćamo na temu da je važno diferencirati poreze od doprinosa.
3. Pitanje utvrđivanja rezidentnosti, o tome sam svoj stav već izneo u prethodnom mail-u što nije u saglasnosti sa primerom žalbe.
Moji izvori:

https://www.paragraf.rs/edokumenti/poreski/prestanak-poreske-obaveze-zastarelost-otpis-poreza.html

Postoji mogućnost da je ovo što sam gore naveo zastarelo/ netačno i u tom slučaju Vam se izvinjavam na uvođenju zabune.

Ukoliko je gore navedeno ipak tačno, bilo bi dobro to ponovo razmotriti sa advokatima iz Niša kako žalbe ne bi bile u startu odbačene kao neosnovane.

Pozdrav!

—ODGOVOR—

“ U cilju otklanjanja nejasnoća kao i same razumljivosti primera žalbe, advokatska kancelarija Stambolić dostavlja uređenu verziju žalbe sa ispravkama u vezi sa rokovima zastarolesti sa akcentom prava utvrđivanja na naplate poreza na dohodak građana. Razlog zašto u ovoliko velikom broji stižu rešenja kojim se utvrđuje porez od 2017 godine jeste baš rok za zastaru od pet godina.

Mimo uređene žalbe, odnoseći se na rok zastarelosti iz čl.7 stav 2 zakona na dohodak građana, citiram odredbe relevantne ovom slučaju “Fizičko lice koje u određenoj poreskoj godini nije boravilo na teritoriji Republike i koje u njoj ne ispunjava uslov da se smatra poreskim rezidentom po osnovu kriterijuma predviđenih u stavu 2. tačka 1) ovog člana, neće se smatrati rezidentom Republike za tu poresku godinu.

Fizičko lice koje nije bilo rezident u godini koja prethodi godini dolaska u Republiku, neće se smatrati rezidentom za period pre dana kada je ono prvi put ušlo na teritoriju Republike, pod uslovom da u periodu godine koji prethodi danu prvog ulaska na teritoriju Republike ne ispunjava uslov da se smatra rezidentom po osnovu kriterijuma predviđenih u stavu 2. tačka 1) ovog člana.

Fizičko lice koje nije rezident u godini koja sledi godini u kojoj je ono konačno napustilo Republiku neće se smatrati rezidentom za period godine koji sledi danu konačnog napuštanja teritorije Republike pod uslovom da se u tom periodu ne može smatrati rezidentom Republike po osnovu kriterijuma predviđenih u stavu 2. tačka 1) ovog člana.

Fizičko lice koje u momentu prvog ulaska na teritoriju Republike zna da će ispuniti uslove iz stava 2. tač. 1) ili 2) ovog člana, smatraće se rezidentom počev od momenta kada je prvi put ušlo na teritoriju Republike.”

Stojim Vam na raspolaganju u bilo koje doba dana.

Hvala vam i pozdravljam vas!

Milan Stambolić,

One thought on “Podrška radnicima povodom oporezivanja – advokatska kancelarija iz Niša

  1. zoranel73@gmail.com 18. januar 2023. at 12:42

    Advokat pripravnik…

Ostavite odgovor