Oštećen radarski reflektor na mostu Bačka Palanka – Ilok

Na mostu Bačka Palanka – Ilok 1297,05 km u plovidbenom prolazu, došlo je do oštećenja radarskog reflektora na desnom stubu mosta.

Radarski reflektori na tom mostu nisu bili postavljeni u skladu sa standardom, gde dužina nosača mora biti minimalno 11 metara, te su oznake za prolaz ispod mosta bile gotovo neprimetne na radaru.

Pozivamo nadležne službe da oštećene oznake poprave i da oznake usaglase sa važećim standardom.

1
FOTO: Oštećen radarski reflektor na mostu B. Palanka – Ilok
2
FOTO: Radarska oznaka nedovoljne dužine na mostu B. Palanka – Ilok

Ostavite odgovor