Obraćanje Ombudsmanu zbog nerešenih poreskih rešenja

zastitnik logo

Povodom zatišja u pregovorima sa Ministarstvom finansija i nerešavanja žalbi na neustavno poslata poreska rešenja za zaposlene na brodovima za 2017. poslali smo ponovo žalbu Zaštitniku građana gde smo uložili prigovor na „ćutanje administracije“.

Da podsetimo, rešenja za plaćanje poreza za sve zaposlene na brodovima za 2017. godinu su uručeni krajem 2022. godine. Iako su žalbe predate u zakonskom roku, dražva odnosno Ministarstvo finasija, ne poštuje ni jedan zakonski rok, niti da razreši žalbe, niti da se izjasni po pitanju predstavki koje smo poslali.

Do sada smo tumačenjem više međudržavnih sporazuma, Ustava i zakona R. Srbije, te žalbama Ustavnom sudu, resornim ministarstvima i Vladi R. Srbije, dokazali neosnovanost i nezakonitost uručenih privremenih poreskih rešenja.
Svi zaposleni na brodovima koji su prmili privremena rešenja ni nakon punih 8 meseci nemaju nikakvu informaciju o eventualno razrešenju ovog nadrealnog problema. Jedino šta je izvesno i šta je naglašeno u privremenim rešenjima je da žalba ne odlaže naplatu?!
Problem predstavlja i izostanak ministarstva da se izjasni po bilo kom od naših upita i predloga, te na ovaj način ostaje potpuno nejasno šta će biti sa narednim godinama i KAKO se uopšte uplaćuje porez?

Ministarstvo finasija nas uporno gura u koš sa frilenserima, sa kojima imamo sličnosti u nekim sferama, ali po važećim međunarodnim sporazumima ne spadamo u tu grupu. Na naše pozive da se jednom konačno jasno definiše naš status nailazimo samo na ćutanje.

Do sada je održano tri sastanka sa Ministarstvom finasija i poreskom inspekciom,  zahvaljujući pritiscima ITF-a, ETF-a i Zaštitnika građana. Dijalog se, na žalost, sveo na monolog gde smo mi iznosili svoje viđenje problema, a oni su ćutali i terali svoju „frilenser“ priču.
Uz pomoć ITF-a i pravnog tima Udruženja pomraca R. Srbije predata je inicijativa za rešavnje statusa pomoraca koji platu primaju u bruto iznosima, a za zaposlene sa neto platama su predstavljeni važeći međudržavni sporazumi koji u potpunosti obaraju validnost dodatnog oporezivanja.

Svi smo već jako umorni i nervozni zbog neizvesnosti i nerešavanja problema. Za ovih 8 meseci ljudi su svoj protest na ovaj razbojnički pokušaj naplate poreza, izrazilo na razne načine.
Prvo su usledile žalbe na poslata rešenja, zatim povlačenje novca iz domaćih banaka, prebacivanje bankovnih računa u inostranstvo, promene države prebivališta te na kraju i ulični protest u organizaciji Udruženja pomoraca Srbije.

Da bi nastavili pregovore i konačno poništili sporna privremena rešenja, obratili smo se ponovo Zaštitniku građana. Ukoliko se ni nakon ove urgencije ne dogodi ništa pozitivno u razumnom roku (od dve nedelje) sa našim pravnicima ćemo započeti proces pripreme za kolektivnu tužbu uz podršku ITF-a i ETF-a.

Pismo Ombudsmanu možete pročitati u nastavku:

Žalba na (ne)postupanje Ministarstva finasija

Poštovana,
Obraćamo Vam se ponovo zbog problema sa komunikacijom sa Ministarstvom finansija. Na naš upit koji smo im zvanično poslali 15.02.2021. i za koji smo uredno platili taksu od 13.200,00 dinara još uvek nismo dobili nikakav odgovor.
Na Vašu predstavku od januara meseca Ministarstvo finasija nas je pozvala na pregovore, koji su se održali tri puta, i više su bila monolog nego dijalog, bez ikakvih konstruktvnih predloga niti odgovora na naša pitanja.
Poreska rešenja su poslata 19.12.2022. i do danas niko nije primio odgovor na žalbu koja je uložena u zakonskom roku od 14 dana.
U prilogu Vam dostavljam još dva dopisa koji smo poslali, jedan u martu i drugi u julu, a na koje nismo dobili nikakav odgovor.
Napominjemo da nadležno ministarstvo ne postupa po zakonu, na predstavke odgovara tzv. ćutanjem administracije, a na konkretna pitanja, koja bi mogla da razreše trenutnu situaciju, ne daju nikakve odgovore već dve pune godine.
Molim Vas da upotrebom ovlaštenja koja su vam poverena, izvršite pritisak na Ministartvo finansija da počne da poštuje zakone R. Srbije.
Ukoliko imate dodatnih pitanja po ovoj predstavci molimo Vas da nas kontaktirate.

Srdačan pozdrav,

BRANISLAV VAJDA
Union Representative
branislav.vajda
@slp.rs

KANCELARIJA / Head Office
Granski sindikat lađara i pomoraca Srbije
Branch Union of Botmen and Seaferers of Serbia
Lončarska 7, 21000 Novi Sad, Republika Srbija
Phone: +381 64 1121 886
Web: www.upls.rs
www.sindikatladjara.org

www.slp.rs

Email: kancelarija@slp.rs
info@slp.rs

Ostavite odgovor