Izlivanje kaljužnog otpada sa broda Pabea, 13.07.2023.

Nije se navršilo ni mesec dana od izlivanja 30 tona dizela sa bugarskog broda Jumbo, a u reonu Novog Sada se ponovilo zagađenje vodotoka izlivanjem kaljužnog otpada sa broda Pabea, koji plovi pod nemačkom zastavom. Do izlivanja je došlo na 1272 km, a masna fleka se prostirala sve do 1265 km, celim tokom Dunava.

Lađari i nautičari koji su primetili fleku su momentalno alarmirali Lučku kapetaniju Novi Sad, a obaveštena je i Inspekcija plovidbe. Ostaje da vidimo rezultate pregleda i nadzora, pošto je brod Pabea, sa kojeg je došlo do ispuštanja kaljužnog otpada, bio na izlaznoj reviziji u Bačkoj Palanci nakon nemilog događaja.

Zbog zastarelog sistema inspekcijskog nadzora, lošeg sistema kontrole i sankcionisanja, kao i zbog nerada Agencije za upravljanje lukama koja je do sada trebala da obezbedi mesta za pražnjenje uljnog i ostalog derivatnog otpada kao i kontrolu odlaganja, Srbija i srpski vodotoci postaju deponija gde svako čini šta i kako želi.

Najviše zabrinjava činjenica da je posada broda vršila pražnjenje kaljuže u sred dana, plovidbom kroz naseljena mesta.
Naš zakon ne poznaje sankcionisanje stranih državljana, tako da se svi incidenti uglavnom završavaju sa upozorenjem i pretnjom, a nama ostaje da živimo sa otpadom koji nam truje životni prostor.

Apelujemo na nadležna ministarstva da se što pre uspostavi sistem brzog reagovanja i sankcionisanja počinioca kako bi se ovakvi nemili događaji izbegli u budućnosti.
Srbija nije i ne sme da bude kanta za otpatke.

 

Ostavite odgovor