USKLAĐIVANJE SA PROPISIMA EVROPSKE KOMISIJE – NOVI IZAZOV ZA SRPSKE BRODARE

Tema koju smo načeli polovinom predhodne godine i tema koju nismo do kraja razjasnili mahom zbog nedostupnosti informacija u domaćim pravilnicima.

Od 2015.godine, Evropski parlament donosi mnoge novine u pogledu uslova koje kandidati moraju da ispunjavaju kako bi polagali stručne ispite za zvanja. Srbija u tome učestvuje, ali na našu žalost tu se sva priča završava. Uredbe i Pravilnici se donose, sporazumi se potpisuju, redovno se sve objavljuje u Službenom glasniku…teoretski jako lepo zvuči – malkice je drukčije u praksi.

Sve podunavske zemlje su već početkom 2022.godine ubrzale tempo i počele da ispunjavaju svoje obaveze koje su potpisale sa CESNI , osim Srbije, kojoj je i odložena implementacija za 2024. godinu. zajedno sa Švajcarskom i Ukrainom.

Naime, Republika Srbija se još 2017. godine obavezala usklađivanju svojih propisa sa načelima i zahtevima direktive Evropske unije (EU2017/2397, EU2020/182 i EU2020/473) po pitanju priznavanja stručnih kvalifikacija u unutrašnjoj plovidbi, a primena  stupa na snagu 18.januara 2024. (odloženo sa 2022.)

Novine koje donosi novi pravilnik se odnosi na sedeće stavke:

 1. Izgled obrasca brodarske knjižice,
 2. Izgled obrasca ovlašćenja stručne osposobljenosti u unutrašnjoj povidbi,
 3. Način i program polaganja stručnog ispita za sticanje zvanja članova posade trgovačke mornarice.
 1. IZGED OBRASCA BRODARSKE KNJIŽICE

Srbija je 2021.godine usvojila novi pravilnik o brodarskim knjižicama (Sl. Gasnik RS br.56/2021). Najbitnije izmene u odnosu na trenutne, „crvene“ brodarske knjižice su izgled i sadržaj koji se unosi. Nova knjižica je A5 formata, svetlo plave boje, numerisanih stranica, svaka neparna stranica je zaštićena hologramskom trakom. Novost će biti i QR kod koji će biti dodeljen svakoj knjižici, a skeniranjem istoga će se imati pravovremeni uvid u Evropski centralizovani registar izdatih brodarskih knjižica i ovlašćenja (ECDB – eurpean crew database).

Novina će biti i naziv ovlašćenja o osposobljenosti, pa će se tako pored ovlašćenja imaoca knjižice upisivati i odgovarajući broj u zagradi i to:

 1. Za zapovednika,
 2. Za krmara,
 3. Za vođu palube,
 4. Za mornara,
 5. Za pripravnika,
 6. Za učenika na praksi,
 7. Za mašinistu,
 8. Za mornara motoristu (CESNI još uvek priznaje ovo zvanje, tako da postoji mogućnost vraćanja istoga)
 1. Za rukovaoca tehničkog plovnog objekta i
 2. Za rukovaoca tehničkog plovnog objekta II klase

Zpovednik će, kao i do sada, biti u obavezi da unosi podatke o ukrcavanju i iskrcavanju, kao i o broju dana plovidbenog staža i deonicama vodnih puteva na kojima je obavljana plovidba.

Imalac brodarske knjižice će istu predavati na uvid lučkoj kapetaniji najmanje jedanput u 15 meseci počev od dana prvog unosa podataka o broju dana plovidbenog staža i deonicama vodnih puteva na kojima je obavljena plovidba.

Lučka kapetanija upisuje podatak o ukupnom broju dokazanih dana plovidbe na za to predviđeno mesto u knjižici na osnovu podataka koje dostavi zapovednik broda (brodski dnevnik na uvid ili izvod iz istoga). Putovanja za koja se podaci ne mogu utvrditi – neće se uzimati u obzir.

20231030 125044

 1. IZGLED OBRASCA OVAŠĆENJA STRUČNE OSPOSOBLJENOSTI U UNUTRAŠNJOJ PLOVIDBI

Kako su promene primetne kod obrasca brodarske knjižice, tako će biti izmena i u izgledu obrasca ovlašćenja o stručnoj osposobljenosti. Naime, novi obrazac ovlašćenja će imati QR kod koji će imati istu ulogu kao i onaj na brodarskoj knjižici.

Na prednjoj strani ovlašćenja će pored ličnih podataka imaoca (ime, prezime, datum rođenja, fotografija itd) biti upisana eventualna zdravstvena ograničenja, dok će na poleđini biti upisana dodatna osposobljlenost (plovidba posebnim deonicama vodnog puta) kao i QR kod.

 

1

 

2

 

3

4

5

patent

3. NAČIN I PROGRAMI POLAGANJA STRUČNOG ISPITA ZA STICANJE ZVANJA ČLANOVA POSADE BRODOVA TRGOVAČKE MORNARICE

Stručni ispit za sticanje zvanja se, po novom sistemu, sastoji od praktičnog i teoretskog dela ispita.

Teoretski deo ispita će se, u zavisnosti od zvanja za koje se polaže, sastojati uglavnom od logističke pripreme. Tako će, na primer, kandidat za zvanje pripravnik morati pokazati znanje iz sledećih oblasti:

 1. Sadržaj osnovne bezbednosti na brodu
 • Opreme za spašavanje na brodu (sažet prikaz moguće spasilačke opreme na brodu i njena upotreba )
 • Opasnost od pada u vodu (hipotermija i pružanje pomoći, šok, spašavanje utopljenika)
 • Prsluk za spasavanje (nameštanje i upotreba, provera ispravnosti)
 1. Posebno radno okruženje na plovnom objektu
 • Bezbedno kretanje na objektu (zaštitna oprema, opasnost ulaska u zatvorene prostorije, opasnost od pokretne palubne opreme)
 • Vladanje u situacijama opasnosti na brodu (upoznavanje evakuacionog puta, spašavanje u skučenom prostoru, uzbunjivanje na brodu)
 • Rad sa kanapima i čeličnim užadima (opasnost pri rukovanju vitlima, lična zaštitna oprema, pravilan izbor zaštitnih rukavica)
 1. Protivpožarna zaštita na objektu
 • Protipožarna oprema na brodu (opis i primena)
 • Upotreba prenosne protivpožarne opreme
 1. Opasnost od buke
 • Izvori buke na objektu
 • Rizik izlaganja buci
 • Zaštitna oprema
 1. Rukovanje opasnim materijama na objektu
 • Vrste i tipovi opasnih materija na objektu i rad na objektu
 • Zdravstveni rizici pri rukovanju opasnim materijama
 • Zaštita od opasnih materija
 1. Osnove prve pomoći

Za zvanje mornar/vođa palube ispit će se sastojati iz 4 dela:

 1. Plovidba
 • Deo 1a Upravljanje plovnim objektom (uključujući primenjene propise)
 • Deo 1b Pomaganje prilikom sidrenja
 • Deo 1c Postupci na palubi prilikom privezivanja, izvezivanja i odvezivanja potiskivanih sastava, uključujući i održavanje
 • Deo 1d Utovar i istovar

Kandidat treba da pokaže da je sposoban da upravlja plovilom pod nadzorom, da pomogne zapovedniku da izvršava sve relevantne dužnosti na plovilu. Za ovaj deo ispita se preporučuje objekat duži od 38m

 1. Upravljanje plovnim objektom – veštine trebaju biti pokazane na plovnom objektu dužine veće od 38m ili na simulatoru.
 2. Bezbednost i komunikacija
 • Deo 3a Bezbednost i okruženje
 • Deo 3b Komunikacija (poznavanje osnovnih reči vezanih za bezbednost plovidbe na nekom od službenih jezika)
 1. Tehnologija i održavanje
 • Deo 4a Glavni motori/mašine
 • Deo 4b Brodsko mašinstvo, struja, elektronika, tehnologija merenja i kontrole
 • Deo 4c Održavanje i popravka

Za zvanje zapovednik broda, ispit na nivou rukovođenja će se sastojati iz teoretskog i praktičnog dela ispita, a ukupno će biti obuhvaćen sa 12 oblasti/ispita, i to:

 1. Putovanje, manevri (mora biti izvedeno brodom najmanje dužine 80m, pri čemu je obavezan prolazak kroz jednu prevodnicu ili jedan most, poznavanje svih važećih zakona i propisa)
 2. Pristajanje, privezivanje, odvezivanje i sidrenje
 3. Podešavanje i prilagođavanje pomoćnih navigacionih sredstava (AIS, ECDIS, radio stanica, radar)
 4. Priprema plovidbenih informacija na početku (vremenske prilike, vodostaj, radio kanali, VTS, saopštenja brodarstvu)
 5. Uključivanje i podešavanje opreme u kormilarnici (AIS obaveštenja i trenutni status, elektronska karta, VHF komunikacija)
 6. Provera objekta pre isplovljenja (stabilitet, raspored tereta, imenovanje tereta, dnevno/noćno obeležavanje)
 7. Postupci u slučaju problema tokom putovanja (postupci u slučaju otkazivanja navigacione opreme, rešavanje kvarova u toku putovanja, uputstva posadi, donošenje odluka i postupaka vezanih za incident, komunikacija van broda)
 8. Sprečavanje štete (plovidba u gustom saobraćaju, zapovedanje posadom, pristajanje na vezove, prevodnice, pristaništa)
 9. Komunikacija uopšte (posada na palubi, radio telefonija, lučke vlasti, upoznavanje posade sa predstojećim manevrima, komunikacija sa drugim plovilima, upotreba interkoma)
 10. Postupci u komunikaciji; upotreba stručnih izraza (planiranje, pravovremeno potraživanje navigacijskih informacija, upotreba i tumačenje pojmova, poznavanje procedura prilikom razgovora u slučaju hitnosti, poznavanje standardnih procedura i nužne komunikacije)
 11. Postupci u slučaju opasnosti (odgovarajući postupci, brzi ali oprezni manevri ukoliko je potrebna upotreba spasilačke opreme, obaveštavanje nadležnih službi, snabdevanje informacijam službe za pružanje pomoći)
 12. Alternative za upozorenja (poznavanje i sposobnost davanja zvučnih signala u slučaju uzbune ili kvara sistema za komunikaciju, sposobnost objašnjavanja sigurnosnih planova, sposobnost preuzimanja posade broda, sposobnost upotrebe i objašnjenja alarmnog sistema)

ZAKLJUČAK

Srbija trenutno nije u mogućnosti da od 18. januara sprovodi i održava obuke kandidatima za polaganje stručnih ispita, ali nadležno ministarstvo radi na uspostavljanju sporazuma sa državama koje imaju trening centar, do završetka naše Nacionalne akademije. Srbija je implementirala novu Direktivu evropske komisije još 2017. godine ali se zbog administrativnih poteškoća još nije započelo sa izdavanjem, odnosno pravljenjem novih dokumenata. Trenutno se izbor za izvođenje obuke svodi na Rumuniju, Nemačku ili Holandiju. O cenama nismo informisani, ali po nekim saznanjima razlika je i do 10 puta veća nego što je sad. Naredna godina će biti godina tranzicije na novu Direktivu pa se ne očekuju veći problemi na terenu od strane rečne policije u EU.

Ostavite odgovor