Pristupanje Udruženja profesionalnih lađara Srbije asocijaciji EDINNA

LogoEdinna

 

Udruženje profesionalnih lađara Srbije je od jula meseca 2023. zvanično član EDINNA asocijacije.

Šta je EDINNA?

EDINNA je obrazovna mreža škola za plovidbu unutrašnjim plovnim putevima i instituta za obuku.
Tokom konferencije za okruglim stolom Centralne komisije za plovidbu Rajnom (CCNR) u Strazburu, juna 2008. godine, direktori i menadžeri prisutnih instituta potpisali su Memorandum o razumevanju (MoR) sa ciljem da se formira EDINNA mreža. Zvanično je osnovana u februaru 2009. godine kao Asocijacija prema holandskom zakonu i registrovana je u Privrednoj komori u Roterdamu.

Ciljevi EDINNE

Asocijacija EDINNA prepoznaje da svi članovi koriste isti evropski sistem plovnih puteva i da imaju različitu pozadinu u različitim obrazovnim sistemima u Evropi. Cilj EDINNA-e je da dođe do strukturirane saradnje i da uspostavi usklađen sistem obrazovanja, obuke i sertifikacije za osoblje unutrašnjih plovnih puteva kako bi se osigurao visok kvalitet obučenog osoblja na brodovima.

Ukratko,

EDINNA asocijacija povezuje sve obrazovne institucie u Evropi koje se bave obukom posada u unutrašnjoj plovidbi, kako bi se obezbedio isti nivo standarda i znanja svih zaposlenih na brodovima.

Ovde možete videti članove EDINNA asocijacije i zvaničnu internet prezentaciju:

Associated members

Ostavite odgovor