Srpski lađar i novi propisi

1
FOTO: Pint screen You Tube

Poštovane kolege, laganim hodom ulazimo u treci mesec od primene novog Pravilnika, koji nas je, po svemu sudeci, zatekao nespremne u velikom broju.
Delom zbog licne nezainteresovanosti, delom zbog neupucenosti, a delom zbog teže dostupnosti informacija, veliki deo naših kolega je ostao zatecen u prelasku na novi Pravilnik sa nepotpunom dokumentacijom za vadenje linijskog ovlašcenja ili bez podnetog zahteva…kako god, ni jedan od navedenih razloga nas ne oslobada odgovornosti.
Želja nam je da nas ovim clankom što više uputimo u novu situaciju i da sagledamo gde smo grešili, kao i da damo odredene smernice.
* Nisam bio obavešten je cest izgovor. Ma koliko surovo zvucale sledece reci – o tome je bilo polemike i price u više navrata tokom prethodnih godina što u našoj viber grupi, što putem objava na sajtu UPLS, što u neobaveznim razgovorima u kormilarnicama, tako da ta recenica gubi smisao kao opravdanje…
* Nisu me informisali u nadležnoj kapetaniji je još jedan od ucestalih izgovora. Koliko god da smo kao UPLS kritikovali (ne)rad ili pohvaljivali angažovanje kapetanija pristaništa u proteklim godinama – smatramo da je briga o našim ovlašcenjima iskljucivo na nama samima, a ne na službenicima kapetanija ili Ministarstvu. Istina je da je do adekvatnih podataka bilo komplikovano doci, ali angažovanost pojedinih clanova u viber grupi je bila više nego dovoljna da se raspitamo detaljnije oko tada nadolazecih promena i udemo u proceduru podnošenja zahteva za izdavanje novih ovlašcenja.
* Ne želim da vadim novo ovlašcenje, imam staro (papirno – K.U.P. / P.U.P.) ono mi važi po Ustavu – je takode zastupljen izgovor, no što šta se krije iza brda zvano Ustav. Ovom recenicom zalazimo u duboke vode odnosa medunarodnih sporazuma i unutrašnjih zakona. Tema zanimljiva samo nekolicini entuzijasta, ali potrudicemo se da budemo kratki i jasni. Odgovor na ovaj izgovor može da se krije u pojmu ustavnost medunarodnih prava. Novi (trenutni) Ustav RS predvida ispunjavanje nekoliko uslova kako bi medunarodni sporazum bio prihvacen kao domaci zakon: 1 – unošenje medunarodnog prava u unutrašnje pravo (ratifikacija, objavljivanje i važenje medunarodnog sporazuma kao uslov njegovog unošenja u unutrašnje pravo), 2 – status medunarodnog prava u pravnom poretku Srbije i 3 – Primena medunarodnog prava u Republici Srbiji.
Ranijim Ustavima SFRJ odnos medunarodnog prava i unutrašnjeg prava nije bio najjasnije definisan, pa je bilo više mesta za primenu pojma steceno pravo.
Ovo je podrucje za mnogo strucnije službe kojima je uska sfera interesovanja vezana za pravne nauke, ali našim entuzijastima ce i ovo biti dovoljno smernica da se informišu za dodatne informacije.
* Cuo sam da može retroaktivno da se vade ovlašcenja – Povratno dejstvo mogu imati samo pojedine odredbe zakona, ako to nalaže opšti interes utvrden pri donošenju zakona. Predlagac zakona u tekstu predloga mora posebno da obrazloži koji to opšti interes zahteva retroaktivno dejstvo zakona.
* Smatram da nije pošteno što ne mogu sada da podnesem zahtev za izdavanje ovlašcenja, od toga zavisi egzistencija moje porodice – je još jedan od izgovora. Jako teška recenica, istinita, ali neutemeljena. Naime, Evropska komisija je 2017 godine donela uredbu kojom propisuje da zapovednici na brodovima pored osnovnog ovlašcenja moraju posedovati i ovlašcenje o posebnoj osposobljenosti za plovidbu kriticnim deonicama plovnog puta ukoliko tokom plovidbe treba da plove kroz jednu ili više pomenutih deonica. Propis je donesen 2017 godine, pocetak implementacije u EU je bio 31.januar 2020 a kraj implementacije je bio zakljucno sa 31.decembrom 2020. Ako sagledamo datume realno, videcemo da je, za nas sporni, propis aktuelan vec nekih 7 godina, a primenjiv vec 4 godine.
* Da, ali ja nisam plovio izvan Srbije. Kako sam mogao da znam za to? Republika Srbija je u procesu integracije sa EU donela odluku da se obavezuje priznavanju propisa EU, prilagodavanju sopstvenih propisa sa onima donesenim na nivou EU, kao i primeni istih. Dakle, nismo clan EU, ali naši propisi vezani za unutrašnju plovidbu su isti kao u EU, razlike su zaista minimalne i dozvoljene od strane Evropske komisije.
Istina, nismo bili upoznati svi sa tim propisima na vreme, ali nepoznavanje propisa nas ne oslobada odgovornosti i obaveze primene istih.
* Gde piše da treba osam uzvodnih/nizvodnih putovanja? PRAVILNIK O ZVANJIMA CLANOVA POSADE BRODOVA UNUTRAŠNJE PLOVIDBE („Sl. glasnik RS“, br. 104/2021), clan 21 glasi:
Posebna osposobljenost za upravljanje plovilom na sektorima i delovima sektora vodnih puteva sa posebnim rizicima
Clan 21
Posebnu osposobljenost za upravljanje plovilom na sektorima i delovima sektora vodnih puteva sa posebnim rizicima stice zapovednik koji stekne dodatne kompetencije za posebne rizike koji se utvrduju na osnovu ostvarenih osam putovanja uzvodno i osam putovanja nizvodno, od kojih najmanje tri putovanja u svakom smeru, u toku 18 meseci na tom sektoru sa posebnim rizikom i usmenim ispitom.
Ocenjivanje kompetencije za upravljanje plovilom na sektorima vodnih puteva sa posebnim rizicima koji se nalaze u državi clanici Evropske unije, može da se vrši i u Republici Srbiji uz saglasnost države clanice u kojoj se nalazi sektor vodnih puteva sa posebnim rizicima i pod uslovom da podnosilac zahteva za sticanje ovlašcenja o posebnoj osposobljenosti za upravljanje plovilom na sektorima vodnih puteva sa posebnim rizicima podnese dokaze da ispunjava uslove iz stava 1. ovog clana.

Istina, do ovog Clana Pravilnika je u proteklom periodu bilo teško doci, bio je aktuelan relativno kratko vreme, ali vidimo da je kao takav ponovo dostupan u aktuelnom Pravilniku. Dakle, još jedan izgovor je pao u vodu.

* Kapetanije pristaništa – dodatna so na ranu. Jako surova izjava, ali skroz umesna. Cast pojedinim kapetanijama i nekolicini službenika koji su se ophodili krajnje korektno prema ladarima, veliki broj pritužbi na njihove kolege ih je na žalost zasenio. Gotovo je nepojmljivo bilo susresti se sa žalbama i pritužbama ladara na slobodno tumacenje važecih pravila i propisa od strane pojedinih službenika u gotovo svim kapetanijama. Bezobrazluk je išao cak do mere da su pojedinci dozvolili sebi da odbiju ili ne prime zahteve za linijska ovlašcenja od naših kolega uz radikalno protivljenje jasnim instrukcijama izdatim od strane Ministarstva po pitanju potrebne dokumentacije za podnošenje zahteva za izdavanje ovlašcenja. Neki službenici kapetanija su cak dovodili u pitanje strucnosti pojedinih zapovednika i poznavanje plovnog puta – iako se njihovo znanje svodilo da onaj deo plovnog puta koji se vidi kroz prozor kancelarije. Nezvanicno, bilo je i (ne)uspelih pokušaja podmicivanja i korupcije, ali sramota je obostrana jer takvo nešto, po zdravoj logici, zahteva dve strane.
Kao udruženje smo bili nemocni u ovakvim situacijama zbog neodlucnosti pojedinih clanova i njihovih licnih razloga da se pomenutim manipulacijama stane na kraj.
UPLS je više puta apelovao na edukaciju u polju propisa, pravila i zakona vezanih za unutrašnju plovidbu, kao i gde prestaju ovlašcenja službenika kapetanije. Dosta toga je deljeno i spominjano više puta u viber grupi, ocigledno nedovoljno jer nas je upravo nepoznavanje naših prava dovelo u poziciju da dozvolimo službenicima u kapetanijama da se tako ponašaju. Svega par zvanicnih primedbi smo primili putem aplikacije na našoj internet stranici i na takve smo odmah reagovali i ishod je bio u korist naših kolega, za ostale smo kasnije saznali nije bilo velikih šansi za uspeh.
Još jednom apelujemo da sve primedbe odmah uputite na mejl Udruženja kako bismo mogli da reagujemo. Pohlepa i ogorcenost neuspeha pojedinih službenika kapetanija je osnov korupcije, ako na to dodamo profesionalnu neobrazovanost i svojevoljno tumacenje propisa koji su nedvosmisleni – dobijamo sadašnjost našeg brodarstva. Pomozite nam tako što cemo se ujediniti i stati na kraj korumpiranosti. Shvatimo kolektivno da kapetanije pristaništa postoje zbog nas, a ne mi zbog njih. Sami su odgovorni za svoj status „pisarnice MGSI i službe za registraciju camaca“ (fraza cesto upotrebljena od strane LK Beograd).

Ovde cemo prestati sa daljim demantima opravdanja ili žalbi, jer smatramo da pipamo granicu kolegijalnosti. Nije nam cilj da omalovažimo bilo koga, a kamoli kolege.
Cilj ovog teksta je prvenstveno da se svima nama otvore vidici, da vidimo gde smo grešili i da damo ispravne smernice koje ce biti pravno potkrepljene i argumentovane i na koje cete moci da se pozovete prilikom daljih postupaka u cilju izdavanja potrebnih ovlašcenja.

Novi Pravilnik je aktuelan od 18.januara 2024. godine, datum jako zastupljen u ladarskim krugovima. Ucestalim objavama u našoj viber grupi, deljene su mnoge informacije vezane za pomenuti Pravilnik, no sada cemo da rezimiramo suštinu.
Novi Pravilnik donosi sa sobom i nova zvanja, neka zvanja su ujedinjena, neka su jednostavno išcezla.
Novine se ogledaju u:
1) Novoj podeli po nivoima odgovornosti, pa tako imamo:
a) pocetni nivo osposobljenosti (ucenik i mladi mornar) – clanovi posade koji su na obuci za sledeci nivo odgovornosti, ne mogu da pokrivaju nocni rad i ne mogu da budu sami u smeni.
b) radni nivo odgovornosti (krmar, voda palube, mornar i mašinista) – clanovi posade odgovorni da se poslovi u tom okviru odgovornosti izvršavaju prema uputstvima clana posade na upravljackom nivou odgovornosti.
c) Upravljacki nivo odgovornosti (zapovednik) – odnosi se na upravljanje plovnim objektom od strane brodarca koji ima zvanje zapovednika.
2) Zvanjima u unutrašnjoj plovidbi, pa tako imamo:
– Zapovednik (ukidaju se Zapovednik vrste B i Zapovednik vrste C)
– Krmar
– Voda palube
– Mornar
– Mladi mornar (dosadašnje zvanje Pripravnik za mornara)
– Mašinista (ovim zvanjem je obuhvaceno i dosadašnje zvanje Mašinovoda)
3) Posebna osposobljenost:
– Upravljanje plovilom uz pomoc radara (ostaje isto kao što je bilo)
– Upravljanje velikim sastavima (izdavace se zapovednicima koji imaju najmanje 720 dana/4 godine plovidbenog staža u svojstvu zapovednika broda ili oficira palube, od cega treba da imaju najmanje 540 dana/3 godine plovidbenog staža u svojstvu zapovednika od cega je 180 dana/1 godina plovidbe na velikim sastavima) – iz Pravilnika vidimo da nema polaganja posebnog ispita, vec ce se ovlašcenje izdavati na osnovu priloženog plovidbenog staža.
– Upravljanje plovilom na sektorima i delovima sektora vodnih puteva sa posebnim rizicima (linijsko ovlašcenje, linijski patent, štreka patent, streckenzeugnisses patent) – do sada izdavano na osnovu priloženog dokaza plovidbenog staža na odredenim deonicama Dunava brodarcima sa zvanjem Zapovednika. Od 18.januara ce biti polaganje uz prethodni dokaz plovidbe na odredenim sektorima. Takode, bice izdavano uz ovlašcenje Zapovednik – za sektor koji kandidat prijavi na ispitu za zvanje Zapovednik (po novom Pravilniku). Polaganje ce moci da se vrši pred domacom komisijom za svaku deonicu ili u državi kojoj odredena deonica pripada. Dakle priznavace se svima koji budu polagali u Srbiji (mogu da se polažu svi delovi), a ako neko hoce može da polaže Madarski deo u Madarskoj, Austrijski deo u Austriji, Rumunski deo u Rumuniji i td.
– Upravljanje plovilom na vodnim putevima koji su klasifikovani kao unutrašnji vodni putevi pomorskog karaktera – sastavni deo prethodnog ovlašcenja. Na nas se odnosi mahom na pomorski deo Dunava, sektor 175km – 0km.
– Radio operater (dosadašnje ovlašcenje za rukovanje brodskim radiofonskim uredajem)
4) Posebni poslovi:
– Putnicka plovidba – dosadašnje ovlašcenje za upravljanjem putnickim plovilom za prevoz više od 12 putnika, polagace se ispit
– Rukovanje sistemom za utecnjeni prirodni gas (LNG) – kandidati ce polagati ispit za rukovanje sistemom za LNG kao pogonskim gorivom na plovnim objektima.

Prema informacijama koje su dostupne na internetu, možemo da vidimo da Republika Srbija planira da gradi Nacionalnu akademiju za vanredne situacije i obuku clanova posade brodova, koja ce se nalaziti na Novom Beogradu izmedu aerodroma i privredne zone Auto put. U okviru Nacionalne akademije planira se izgradnja glavne zgrade ukupne površine 2.500 m2 u okviru koje ce se sprovoditi proces teorijske nastave. Osim glavne zgrade Nacionalna akademija sadržace i zasebnu zgradu za prijem i smeštaj polaznika (spavaonice), ukupne površine oko 3.000 m2.
Za potrebe sprovodenja prakticne nastave predvidena je i gradnja bazena velicine 1.500 m2, zatvoreni i otvoreni protivpožarni poligon (ukupno 750 m2), kao i posebne radionice za bezbednost na radu, brodomašinstvo, zavarivanje, elektriku i rashladne sisteme – ukupna površina oko 2.700 m2.
Pored navedenih kapaciteta, planira se izgradnja pristupnih i internih saobracajnica, kao i parkinga odgovarajuceg kapaciteta. U toku je izrada idejnog projekta za koji je posao na tenderu raspisanom 2020. godine dobio konzorcijum na celu sa firmom „Energoprojekt urbanizam i arhitektura“ ad Beograd. Prema ugovoru, rok za završetak posla koji je do sada produžavan nekoliko puta je do kraja juna ove godine.
U januaru prošle godine izmedu ministarstava gradevinarstva i unutrašnjih poslova je potpisan i memorandum o saradnji na realizaciji projekta Nacionalne akademije, kada je navedeno da ce ta investicija doprineti podizanju ljudskih kapaciteta i vecoj bezbednosti na našim rakama.
Svesni smo da je tekst dugacak i iscrpan za citanje, ali verujemo da smo ovim uspeli da makar malo usmerimo kolege ka novostima i promenama koje su nastale i da odagnamo smetnje sa naših radara.
Ostaje nam da cekamo završetak radova na izgradnji trening centra, da cekamo formiranje ispitne komisije kao i izbor instruktora.
U narednom periodu cemo se pozabaviti tematikom uslova i nacina za polaganje ispita za zvanja, o cemu cemo objaviti još jedan clanak.
Mirne vode.
UO UPLS

Ostavite odgovor