Zahtev za reviziju brodskih dokumenata – Brodski dnevnik i Popis posade

Dana 09.03.2017. ministarstvu smo poslali sledeći dopis za zahtevom za revizijom i ispravkom Brodskog dnevnika i Popisa posade.

Zahtev za reviziju brodskih dokumenata – Brodski dnevnik i Popis posade

Poštovani,

Obraćamo Vam se povodom zapažanja iz prakse vezano za upotrebu brodskih knjiga: Brodski dnevnik i Popis posade.
Brodski dnevnik je u prošlosti imao značajnu ulogu u evidenciji dešavanja i promena u plovnom putu. Samim razvitkom tehnologije, RIS sistema i interneta informacije o vremenskim uslovima, vodostaju i dešavanjima u plovidbi su postali lako dostupni a podaci o navedenim stavkam su lako dostupni godinama unazad.
Najnovijom promenom Brodskog dnevnika se pokušala poboljšati dosadašnja praksa evidencije smenskog rada i putovanja ali na žalost taj pokušaj nije dobro osmišljen i ostvaren. Kako je Popis posade zbog nestanka granica u Evropskoj Uniji izgubio ulogu dokazivanja plovidbenog staža tu je ulogu u potpunosti preuzeo Brodski dnevnik. Zbog svojih dimenzija sadašnji format Brodskog dnevnika je nemoguće kopirati što dovodi do ozbiljnog problema pri dokazivanju prisutnosti na brodu. Rubrike za upis rada u smenama nije dobro osmišljen jer ako više osoba radi u smenama dolazi do problema upisa osoblja i smenskog rada što zapovednike često dovodi u veoma nezahvalnu poziciju. U zemljama Evropske Unije Brodski dnevnik služi isključivo za potvrdu prisutnosti članova posade, evidenciju i kontrolu modela putovanja i evidenciju i kontrolu smenskog rada. Dimenzije Brodskog dnevnika je takva da se lako kopira i prilikom iskrcanja člana posade zapovednik iskrcanom članu kopira strane dnevnika sa danima ukrcanja na brodu koje sadrže i podatke o liniji na kojoj je brod plovio a koje član posade dostavlja Rečnoj policiji prilikom overe brodarske knjižice jednom godišnje. Brodski dnevnik Rajinske komisije sadrži i rubriku dolaska i odlaska sa broda tj. ukrcanja i iskrcanja kao i vreme odmora pojedinaca u smenama.
Dosadašnja praksa kod nas je bila da se izvod iz Brodskog dnevnika dostavlja prilikom havarije broda uz ostalu obaveznu dokumentaciju. Smatramo da je to prevaziđena praksa i da je u slučaju havarije dovoljan i jedino potreban podatak iz dnevnika upravo prisutnost posade, smenski rad i režim plovidbe a ostali podaci se dobijaju iz izjave zapovednika i relevantnih podataka iz RIS sistema i hidrometereološke službe.
Smatramo da bi navedeni problemi bili rešeni prelaskom na sistem evidencije putovanja – Brodski dnevnik, po uzoru na zemlje Evropske Unije – Rajnske komisije.
Članom 104. Zakona o plovidbi i lukama na unutrašnim vodama, Republika Srbija, brodske knjige izdate prema propisima zemalja članica EU priznaje kao da su izdate u Republici Srbiji. U dosadašnjem procesu harmonizacije sa EU, stari obrasci Brodskog Svedočanstva i Knjige pregleda i nadzora, su potpuno usaglašeni sa propisima EU uvođenjem novih obrazaca. Svrsishodno treba isto postupiti sa obrascima Brodskog dnevnika i Popisa posade.

Izmenom putnih dokumenata u rečnoj plovidbi pasoš je postao jedini validan putni dokument a brodarska knjižica je tu funkciju izgubila. Ovom promenom prestala je i potreba za klasičnim popisom posade koji se koristio kao dodatak potvrde prisutnosti na brodu uz brodarsku knjižicu. Popis posade još ima jedinu funkciju dokazivanja ukrcanja i iskrcanja pojedinca na brodove trgovačke mornarice, a tu ulogu bi izgubio prelaskom na navedeni sistem evidencije plovidbe.

Smatramo da bi prelaskom na navedenu vrstu Brodskog dnevnika Srbija učinila veliki korak približavanju standardu zemalja Evropske Unije i da bi se smanjila mogućnost zloupotrebe. U prilogu vam dostavljamo kopiju izgleda Brodskog dnevnika sa uputstvom za vođenje.

Revizija Brodski dnevnik i popis posade pdf

Upravni odbor Udruženja profesionalnih lađara Srbijepecat

Ostavite odgovor