Granični prelaz za brodove Bačka Palanka – reagovanja

Po otvaranju novog graničnog prelaza u Bačkoj Palanci zabeleženi su brojni nedostaci i reagovanja profesionalnih lađara.U nastavku teksta prenosimo poruku našeg kolege u kojoj su svi nedostaci jasno pojašnjeni i dokumentovani.
„Poštovane kolege,
obraćam vam se ovm dopisom da ukažem na velika kršenja Zakona o plovidbi i lukama, Zakona o graničnoj kontroli i verovatno ješ nekih drugih.
Po pitanju revizije brodova koji su u tranzitu i koji reviziju obavljaju u luci Bačka Palanka. Zbog neadekvatnog plovila (čamac sa kabinom registrovan za sport i rekreaciju) revizija se obavljala potiskivačem Kapitan Vinarov. Postavlja se opravdano pitanje da li na brod potiskivač mogu da se ukrcaju službena lica koja obavljaju poslove revizije, granične i carinske formalnosti, uzorkovanja i dr., odnosno da li je potiskivač Kapitan Vinarov registrovan i kao brod za prevoz putnika ili službenih lica – odgovor je da nije.
PRISTAN ZA REVIYZIJU
FOTO: Ponon za reviziju
Sinoc je ukrcavanje/iskrcavanje strane posade, sa stranog potiskivača, vršeno na „zidu“ luke u Bačkoj Palanci, van zone koja je Odlukom vlade RS proglašena za zonu graničnog prelaza, što nikada nigde u Srbiji nije moglo do sada! Zamena posade van zone granočnog prelaza je izvršene na „zidu“ ne hirom zapovednika ili vlasnika broda, nego po nalogu Lučkog operatera i agenta koji u luci vrši poslove vezane za reviziju bodova i koji organizije prevoz službenih lica na reviziju (Brodokomerc NS). Pored opšte nespremnosti za početak ovako ozbiljnog posla, dodatni problem se pojavio jer revizije nisu vršene 24h, nego samo po danu iz razloga sto ni luka kao Operater ni Brodokomerc NS, kao firma koja je na sebe preuzela da vrši poslove prevoza službenih lica nisu imali dovoljno adekvate posade, a ni odgovarajuće objekte za prevoz. Brodovi koji su plovili u „B“ formaciji, su silom prilika morali da više od 12h čekaju na reviziju, iako su je prijavili po dolasku na sidrište.
Po pitanju sidrišta, svi brodovi su se zaustavili na lučkom sidrištu, a ne na sidrištima Opšte namene. Dodatno se postavlja pitanje gde će se sidriti brodovi koji prevoze naftu i naftne derivate? U prilogu mejla se nalazi slika od 06.07.2022 u 19:17h sa ploložajem brodova na sidrištu. Vidi se da velika većina brodova i sastava nisu na položaju adekvatnog sidrišta. Takodje u prilogu vam dostavljam i fotografiju nečega, što Luka Bačka Palanka i preduzeće BRODOKOMERC NS, nazivaju pristan za reviziju brodova kao i „plovilo“ za vršenje poslova revizije – sramno je, zar ne?
POLOZAJ BRODOVA
FOTO: Raspored usidrenih objekata
Nadam se da sam ovim mejlom bar malo skrenu pažnju na događaje oko revizije u Bačkoj Palanci i da ćete vi, kao respektabilno strukovno udruženje, moje navode proveriti i objaviti tekst na vašem sajtu povodom ovih događaja, ili reagovati kod nadležnih organa ako smatrate da je potrebno.
S poštovanjem“
SIDRISTE
FOTO: Plan sidrišta Bačka Palanka – PlovPut
Što se sidrišta tiče na skici je jasno prikazana zona sidrenja uzvodnih, nizvodnih i ADN brodova, jedini problem je što lučki operater odnosno služba za regulisanje bezbednosti plovidbe, nisu u stanju da objasne tj. izregulišu saobraćaj na sidrištu.
PlovPut je odradio dobru preporuku za sidrenje brodova (po našem mišljenju) jedino smatramo da lučki operater nije dorastao izazovu, bar za sada.
Nadamo se da su ovo samo početničke greške i da će biti uskoro uklonjene i da će saobraćaj biti adekvatno regulisan, kao i da će se poštovati plan sidrenja u skladu sa zakonom, ipak smatramo da je iskustvo operatora veliko i da su ovakvi propusti nedopustivi. Vremena je bilo i više nego dovoljno da se svi problemi i nedostaci reše.