Reagovanje na emisuju EXPLOZIV TV Prva, od 09.02.2022. „Carina i rečna policija krstare našim rekama, šverceri nafte su i dalje aktivni“.

Screenshot 6
FOTO: Printscreen TV Prva, https://www.youtube.com/watch?v=SE0to0e-8k4&t=594s I

Rečna plovidba i transport robe i ljudi brodovima spada među vodeći vid transporta u Evropi i svetu a veoma je značajan i u našoj zemlji. To je vid transporta koji je najrentabilniji i ekološki najprihvatiljiviji, a sa ekonomske strane je i najbrži što se tiče prevoza velike količine tereta. Sve ovo čini lađarsku struku jednom od najperspektivnijih u bližoj budućnosti.

Srbija ima čak tri brodarske škole, nekoliko hiljada lađara i nekoliko stotina brodova koji plove pod zastavom R. Srbije. Da bi neko postao kapetan odnosno zapovednik potrebno je rada i učenja od minimalno 6 godina, što je ekvivalent solidnog fakultetskog obrazovanja.

U poslednjih 10 godina došlo je do velikih promena u sisitemu obrazovanja, sistemu plovidbe i u geopolitičkim odnosima u Evropi i svetu tako da je počela ponovna ekspanzija lađarstva i potreba za kvalitetnim radnicima na brodovima.

Ovakvim emisijama kao što je EXPLOZIV TV Prva, od 09.02.2022. „Carina i rečna policija krstare našim rekama, šverceri nafte su i dalje aktivni“ čini se ogromna šteta domaćem lađarstvu. Lađarska struka se, u najmanju ruku, prikazuje kao švercerska a lađari kao kriminogena banda koja samo želi da napakosti državi i pribavi za sebe materijalnu korist.

Mi znamo da je suzbijanje kriminala i kriminalnih aktivnosti od neprocenjivog značaja za svako društvo i državu. Suzbijanjem sive ekonomije i kriminala jača privreda, poboljšava se socijalni i društveni status građana i razvija se pozitivna konkurencija što umnogome unapređuje privredu i društvo, ali pravljenje propagandnih sadržaja za državne službe na štetu struke je apsolutno neprihvatljivo!!!

Mi kao profesionalni lađari i eksperti u bezbednosti plovidbe smo analizom sporne emisije uvideli brojne nedostatke i krajnje uvredljive opaske na račun lađara i lađarske struke od strane predstavnika državnih organa.

Da krenemo:

– Na samom početku, u uvodu, lađarstvo je od strane novinarke predstavljeno kao švercerska grana privrede.

– Na 02:16 minuta snimka vidi se službenik carine koji silazi u mašinski prostor preko brodskih stepenica okrenut leđima prema stepenicama, što nije dozvoljeno. Pripravnici, učenici i radnici na brodovima to uče prilikom prvog dana dolaska na brod. U slučaju okliznuća i pada može doći do ozbiljne povrede, preloma kičme pa čak i do smrti.

– Potom idu poprilično neverovatna tvrđenja gospodina Milorada Topalovića (na 05:20 minut videa) da na pojedinim brodovima postoje skriveni tankovi do 2000 tona?!

Prosečan tanker u Srbiji je dužine od 90 metara, širine 10 metara i nosivosti 1600 tona na 2,5 metara gaza. Tank barže su dimenzije 77 m dužine, 11,4 m širine i na 2,5m gaza nose oko 1700 tona. To bi značilo da brod koji u punom tovarnim prostorom nosi 1700 tona u skrivenim tankovima švercuje i do 2000 tona?! Postavlja se pitanje kako?

– Na 5:40 minutu videa vidi se ulazak službenika na brod. Nekoliko službenika carine ne nosi opremu za kretanje po otvorenoj palubi na adekvatan način (zaštitni pojasevi). Pojasevi na naduvavanje koje službenici nose oko struka nikako ne smeju da se nose ispod odevnih predmeta jer gube funkciju i ne služe ničemu, što je izuzetno opasno na prvom mestu po njihovu bezbednost. Po načinu kretanja po palubi i prostorijama broda, jasno se vidi da službenici nemaju adekvatnog znanja i iskustva za boravak i rad na brodu.

-Sledeći, po našem mišljenju i najuvredljiviji deo emisije, je izjava gospodina Veljka Kandića: „Radimo pod sumnjom da svaki brod švercuje gorivo“ (06:04 minut emisije).

Izjava je iste težine kao kad bismo mi tvrdili da smatramo da su svi carinici potkupljivi. Verovatno se gospodinu Kandiću to ne bi baš dopalo.

– Nedostatak profesionalnosti se ogleda i dalje kroz radnje službenika, pa tako u 06:30 minutu vidimo predstavnika carine da meri gorivo, što nije dozvoljeno i u slučaju bilo kakve nepravilnosti bi bilo odbačeno na sudu zato što po zakonu pravo da meri gorivo tj. da postavlja merač u tank ima samo član posade broda sa posebnim ovlaštenjem. Da ne spominjemo da službenik ne koristi nikakvu zakonom predviđenu HTZ opremu, ugrožavajući na taj način svoje zdravlje.

– Na 06:40 minutu snimka jasno se vide službenici koji se kreću po mašinskom prostoru broda bez ikakve HTZ opreme predviđene za boravak u mašinskom prostoru.

– Obzervacija gospodina sa kamerom na 07:10 minutu snimka da je u kaljužnom prostoru „samo kaljuga“ povlači brojna pitanja kao što su dozvola brodu da plovi, redovan pregled broda i naravno pitanje svih pitanja: gde u Srbiji može da se odloži kaljužni otpad i ko nad tim vrši kontrolu?

– Na 08:00 i 08:23 minutima snimka vide se službenici carine bez ikakve zaštitne opreme u pikovima broda a oprema za spasavanje se kod pojedinaca ne nosi kako treba.

Napominjemo da se takvo bezobzirno ponašanje prema sopstvenoj bezbenosti i prema zakonima o zaštiti na radu ne sme tolerisati jer svaka povreda i lečenje se plaća od poreskih obveznika (što su i lađari), a pad u vodu u ovo doba godine u velikoj meri podrazumeva pogibiju ukoliko se oprema za spasavanje ne koristi na adekvatan način.

– Sva neozbiljnost u režiranom pregledu broda se vidi na 09:10 minutu video snimka gde gospodin Veljko Kondić objašnjava opasnost od „mrtvog vazduha“ i „opasnosti od ugušenja“, gde vidimo čoveka koji bez maske sa kiseonikom silazi u takav prostor a drugi ga nadgleda sa palube bez ikakvog sredstva za povlačenje napolje u slučaju potrebe. Da je došlo do onesvešćivanja ili smrti pojedinca verovatno bi svi izginuli u pokušaju da spasu sledećeg koji uđe.

Iako smo svesni da je ceo slučaj dramatizovan ovakav pristup je jednostavno neprihvatljiv.

– U minutu 09:20 gospodin Kondić govori o „balastnim tankovima“ na barži koji ne postoje. Na navedenom snimku su dvoboci i vodonepropusne komore. Bilo bi dobro da po dolasku na brod službenici koji vrše inspekcijski pregled nauče bar terminologiju i kako se šta na brodu zove i čemu služi.

Pred sam kraj emisije, verovatno radi dramatizacije, novinarka spominje da su šverceri često naoružani? Nije jasno da li se misli na lađare ili švercere ali je jasno da se zadire u rad kriminalističke policije, koja je jedina na naše dosadašnje predstavke o pljačkašima na rekama odreagovala i preduzela određene mere.

– U 11:32 minutu gospodin Milorad Topalović ponavlja svoju tvrdnju o švercu od po 1000 tona (to je 1000 m3) po prelasku državne granice, što smo već pokazali i objasnili da je apsurdno ili u najmanju ruku preterano.

Shvatamo da ovakve emisiju imaju za cilj da prikažu odlučnost službi da se određeni problemi reše i kao što smo već napomenuli mi se apsolutno zalažemo za uspostavljanje reda i zakona za sve.

Problem je kada se kod pravljenja ovakvih sadržaja ne vodi računa o dostojanstvu drugih ljudi i ljudi koji se određenom strukom bave pa se stvaraju pogrešni stereotipi koje je posle jako teško uništiti.

Mi se kao udruženje lađara, kroz sindikat lađara i pomoraca i kroz brodarsku školu trudimo, uz velike napore, da popravimo društveni, socijalni i ekonomski status radnika na brodovima. Kroz aktivizam i saradnju sa institucijama menjamo zastarele metode učenja i rada i približavamo našu struku najrazvijenijim državama Evrope. Smatramo da su ovakva viđenja državnih organa i medija prilično ponižavajuća i degradirajuća te da prave mnogo više štete nego koristi. Baš nas zanima šta bi bilo kada bi ovako prikazali bilo koju drugu osetljivu grupu u Srbiji?

Šverc se svuda u svetu rešava uništavanjem tržišta švercovane robe a ne lovom švercera.

Celu spornu emisiju možete pogledati na YouTube kanalu TV Prva na: https://www.youtube.com/watch?v=SE0to0e-8k4&t=594s

@anabrnabic @PrvaSrpskaTv @TomaMomirovic @carina_srbije