Reagovanje Luke Beograd AD na tekst: Sudar tankera sa baržama u Pančevačkom mostu 06.10.2021.

Povodom teksta:  Sudar tankera sa baržama u Pančevačkom mostu 06.10.2021.  na našem portalu, Luka Beograd AD je poslala sledeći dopis:

Poštovani,
Udruženje profesionalnih lađara Srbije je na svom sajtu, dana 07.10.2021. godine, objavilo tekst pod nazivom. ,,Sudar tankera sa baržama u Pančevačkom mostu 06.10.2021. godine“, u kome su na račun Luke Beograd AD iznete sledeće neistinite informacije:
Da su se barže (u koje je kod Pančevačkog mosta, dana 6.oktobra, oko 22h, udario motorni tanker) zbog jakog olujnog vetra pokrenule sa sidrišta Luke ,,Beograd“.
Da se pre samo tri meseca dogodio sličan problem na istom sidrištu, srećom tokom dana, te je brzom akcijom lađara i policije izbegnuta veća materijalna šteta’
prilog 1: Izvod sa sajta Udruženja profesionalnih ladara Srbije, od 07’10’2021. godine.
Napred navedene, objavljene informacije su neistinite iz sledećih razloga:
Barže u koje je kod Pančevačkog mosta, dana 06. oktobra 2021. godine oko 22h, udario motorni tanker, nisu bile uopšte usidrene na sidrištu Luke ,,Beograd“, pa se, samim tim, nisu mogle pokrenuti, niti su se pokrenule sa tog sidrišta’
Pre tri meseca nije se dogodio ni jedan sličan problem na sidrištu Luke ,,Beograd“.
Objavljene neistinite informacije se dalje šire, preuzimaju i objavljuju. Tako su iste u celosti preuzete i dana 07.10.2021. godine objavljene na sajtu ,,plutonlogistic.com“ ‘
Prilog 2: Izvod sa sajta plutonlogistich.com, od 07.10.2021. godine.
Ovim putem zahtevamo da na vašem sajtu objavite ovaj naš odgovor da su napred navedene objavljene informacije neistinite, te da ispravite i objavite ispravku neistinitih informacija, kao i da, bez odlaganja, prestanete sa daljim objavljivanjem neistinitih informacija na račun kompanije Luka,,Beograd“ ad, Budući da se objavljivanjem neistinitih informacija grubo povređuje ugled kompanije Luka ,,Beograd’, ad i nanosi finansijska šteta njenim poslovnim interesima, bićemo prisiljeni da putem nadležnih državnih organa zatražimo zaštitu svojih interesa ukoliko i dalje budu ugroženi iznošenjem neistina na račun ove kompanije.

.3148 Luka Beograd – Dopis Udruženju profesionalnih lađara Srbije

Demanti Luka BG
FOTO: Print dopisa

Udruženje profesionalnih lađara Srbije se iskreno izvinjava Luci Beograd AD na trvrdnjama iznetim u tekstu i zahvaljuhemo se na ukazanim nepravilnostima. Navedeni incident se nije dogodio pre 3 nego pre 8 meseci: https://www.blic.rs/vesti/hronika/nevidjena-scena-na-dunavu-teretnjak-tezak-1300-tona-plovio-rekom-bez-kontrole/07nrl3k.

Što se tiče incidenta od 06.10.2021. uvideli smo da je došlo do nesporazuma tumačenja nadležnosti Luke Beograd. U trenutno važećem zakonu o lukama imamo:

Deo člana 4 termini
22) лука је водни и са водом повезани простор који је изграђен и опремљен за пријем домаћих бродова и бродова стране заставе, њихово укрцавање и искрцавање, складиштење, дораду и оплемењивање робе, пријем и испоруку робе другим видовима транспорта (друмски, железнички, интермодални и цевоводни транспорт), укрцавање и искрцавање путника, као и за пружање других логистичких услуга потребних за развој привреде у залеђу луке. Лучки терминали, сидришта, као и делови водног пута који омогућавају обављање лучке делатности су саставни делови лука;*
23) лучка акваторија је део водног пута у саставу лучког подручја, по природи простор непосредно везан уз обалу, издвојена сидришта и слично;

Po tim članovima smo se pozvali na sidrište Luke Beograd, ne aludirajući na kompaniju nego na akvatoriju nadležnosti Lučke kapetanije Beograd u koje spadaju i sidrište iznad i sidrište ispod Pančevačkog mosta.

Naknadnim uvidom smo primetili da to, zvanično sidrište, u stvari ni ne postoji, barem ne na sajtu nadležnog ministarstva niti u planu obeležavanja sidrišta niti u uredbama (ili mi nismo uspeli da ga pronađemo). Jedino šta je jasno je da se pri nepovljnim metereološkim uslovima stvara opasnost za plovidbu, sa sidrišta za koja očigledno niko nije nadležan.

Još jednom se izvinjavamo kompaniji Luka Beograd AD na narušenom ugledu i zahvaljujemo se na praćenju naših zapažanja na plovnim putevima Srbije, te ih pozivamo da pogledaju i naše predhodne predstavke, posebno o ekološkoj zaštiti ugroženih područja pri potonuću brodova i pri vanrednim situacijama u lukama.

Upravni odbor UPLS