Održana prva sednica Nacionalne konferencije za vode

Serbian Eagle

 

Dve godine nakon osnivanja radne grupe održana je prva nacionalna konferencija za vode. U nastavku se nalazi zapisnik sa Prve konferencije kao i prilog „Plan upravljanja rizicima od poplava za period od 2021 do 2027“ Pozivamo sve zainteresovane strane da se upute u priložene materijale i da daju svoje primedbe i sugestije.

ZAPISNIK SA SASTANKA

DATUM: 22.9.2022. VREME: 10.00
ZAPISNIK
VODI:

DRAGANA JANKOVIĆ

TEMA
SASTANKA:

PRVA SEDNICA NACIONALNE KONFERENCIJE ZA VODE

ORGANIZATOR SASTANKA: RDV
MESTO: ONLAJN
PRISUTNI NA
SEDNICI:

– Miodrag Gluščević, Stalna konferencija gradova i opština –
Savez gradova i opština Srbije;
– Vladimir Batalović, JVP „Beogradvode”;
– Ikonija Karadžić, JKP „Vodovod i Kanalizacija”, Novi Sad;
– Sonja Milojković, Grad Niš;
– Marica Mijajlović, Inženjerska komora Srbije;
– Nebojša Jakovljević, Udruženje vodovoda i kanalizacije Srbije,
JKP „Vodovod i kanalizacija“, Kragujevac;
– Aleksandar Bogunović, Udruženje za biljnu proizvodnju i
prehrambenu industriju, Privredna komora Srbije;
– Branislav Vajda, Udruženje profesionalnih lađara Srbije;
– Milica Tomić, JP „Nacionalni park Tara”;
– Gordana Špegar, RDV
– Dragana Janković, RDV

TAČKE DNEVNOG
REDA 1. Predstavljanje članova NKV i uvodno obraćanje

2. Usvajanje Poslovnika NKV
3. Izbor Predsedavajućeg NKV
4. Razno

OTVARANJE SASTANKA I DISKUSIJA

Gordana Špegar je otvorila sastanak i konstatovano je da postoji kvorum za održavanje sednice.
U okviru prve tačke dnevnog reda u uvodnom obraćanju Gordana Špegar je upoznala članove sa dnevnim redom prve sednice NKV.
Svi članovi su se ukratko predstavili.
Gordana Špegar je iznela informacije o obavezama i načinu rada.
Takođe, upoznala je članove sa planskim dokumentima koji su u izradi.
U okviru druge tačke dnevnog reda, predviđeno je usvajanje Poslovnika čiji predlog je ranije poslat članovima. Gordana Špegar je konstatovala da nije bilo primedbi.
Gospođa Marica Mijajlović je skrenula pažnju da se u Poslovniku o radu, izmeni mesec donošenja, odnosno da to bude septembar.
Glasanjem članova na sednici usvojen je Poslovnik o radu NKV.U okviru treće tačke dnevnog reda, Gordana Špegar je po Poslovniku o radu NKV za Predsedavajućeg, kao najstarijeg člana prisutnog na sednici predložila gospodina Nebojšu Jakovljevića.
Gospodin Nebojša Jakovljević je prihvatio kandidaturu, i predlog je stavljen na glasanje.
Gospodin Nebojša Jakovljević je jednoglasno izabran za Predsedavajućeg NKV.
Zaduženo lice iz Republičke direkcije za vode je Dragana Janković.

U okviru četvrte tačke dnevnog reda, Gospođa Sonja Milojković je istakla da nije više član Gradskog veća i istakla potrebu o novom
imenovanju člana NKV.
Gordana Špegar je obavestila prisutne da je dobila obaveštenje putem mejla da gospođa Duška Dimović nije više radno angažovana u
WWW Adria Srbija, kao i da gospodin Darko Drndić više nije radno angažovan u Savezu gradova i opština Srbije.
Takođe, gospodin Miodrag Gluščević je istakao da će poslati predlog za zamenu gospodina Darka Drndića.

ODLUKE I ZAKLJUČCI:

– Predloženo je da se sledeća sednica održi uživo.
– Direkcija za vode pokrenuće proceduru za dopunu/izmenu
članova, po formiranju Vlade.

SASTANAK ZAVRŠEN U: 11.05 ČASOVA

 

Prilog 1.
Plan upravljanja rizicima od poplava za period od 2021 do 2027