Dunavska regionalna mreža rečnih kruzera – podsticanje povezivanja i unapređenje međusobne saradnje

unnamed

Одржан састанак Радне групе IWT (Inland waterway transport) сектора ЕТФ-а у којој се од ове године налази и наш представник. Представљен је Национални извештај и указано је на модерне проблеме запослених на бродовима који плове по Дунаву. Проблематика је препозната и једна од конкретних мера које ће ЕТФ да покрене је формирање синдикалне мреже у ценралној и источној европи по узору на земље Рајнског слива.
Отварају се нове могућности за остваривање фер и коректног радног ангажмана младих људи. У наставку је представљен део будућег пројекта на Дунаву.

Увод:
Дунав је највећа река Европске уније и друга по величини на европском континенту. Тече кроз Немачку, Аустрију, Мађарску, Хрватску, Србију, Бугарску, Румунију и Украјину. Заједно са Рајном, Дунав чини језгро европске мреже међусобно повезаних пловних путева и главни је пловни пут и за теретни и за путнички саобраћај. Речни транспорт је веома одржив начин превоза и још увек има огроман потенцијал који је неискоришћен. Овај потенцијал треба искористити у економском, технолошком и друштвеном смислу, посебно јер је овај сектор у пуној транзицији ка модернијем и дигитално управљаном сектору. Овом новом сектору који је у настајању су потребни млади и нови радници са потпуно другачијим скупом вештина и компетенција.

Унутрашњи пловни путеви као вид транспорта су веома специфичан и осебујан сектор где прекограничном пловидбом саобраћају пловила без икаквог законодавства државе заставе. Ова покретна радна места су у исто време и домови чланова посаде и то често на дуже временске периоде. Путничка страна сектора – филијала речног крстарења – има, с једне стране, наутичку посаду заједно са много већом посадом хотела-ресторана. На речним крузерима посада је изузетно мешовита и чине је запослени из свих крајева света, од којих многи долазе из земаља Централне и Источне Европе. Ово необично и међународно окружење често је узрок многих злоупотреба и неприхватљивих услова живота и рада на броду. Ово је једна од највећих препрека које спречава младе и високо квалификоване раднике да се придруже сектору.

Земље Рајне су у великој мери имале користи од чињенице да је Централна комисија за пловидбу Рајном настала 1815. године и која је подстакла повезивање и сарадњу на много начина – политички, економски, регулаторно али и друштвено. Дунавска комисија је основана много касније 1948. године и има нешто слабију мисију. Будући да је Рајнска комисија покренула снажну и инклузивну сарадњу између различитих националних синдиката који представљају раднике у унутрашњој пловидби; у дунавском региону било је мање пажње на социјалне аспекте транспортног сектора и стога није дошло до ове врсте инклузивне сарадње. Остављајући тако огроман потенцијал младих чланова посаде потпуно неискоришћен.

ЕТФ кроз овај пројекат жели да попуни празнину, подстакне кохезију и унапреди сарадњу између филијала из Централне и Источне Европе које организују чланство у транспорту унутрашњим пловним путевима. Многи изазови које овај атипични сектор у пуној транзицији ствара представљају важну блокаду јер многи млади људи радије бирају другу каријеру него каријеру у речном транспорту. Овај пројекат има за циљ да реши многе недостатке који су присутни у сектору и нада се да ће га учинити привлачнијим за следећу генерацију.

Да би се побољшала запошљивост чланова посаде, посебну пажњу треба посветити ситуацији са визним режимом. Како неки чланови посаде не могу да добију неопходну визу – потребно је мењање посаде на граници, што је сасвим неприхватљива ситуација.

Главни циљеви:
Кроз посвећене семинаре обуке за синдикате Централне и Источне Европе који представљају чланове у сектору речних крузера, као и за чланове синдиката и њихове чланове, желимо да подстакнемо боље разумевање сложености сектора и његових бројних изазова надајући се да ћемо допринети повећању привлачности сектора за младе и нове чланове посаде.

Семинари за обуку о практичним подешавањима
Како би пројекат покривао период од 24 месеца, главни циљ би био да се организују 2 семинара годишње – сваки који би се бавио одређеном темом.
Сарадња у великој мери зависи од добре комуникације између различитих синдиката и стога ће језици бити кључни предуслов за успешан исход.

Сваки тренинг семинар би имао исту структуру:
Дан 1 Поподне Долазак учесника
Дан 2 Јутро Увод у тему
Дискусија у радним групама
Поподне Извјештавање о раду радних група
Дан 3 Јутро Заједничко формулисање решења
Поподневни одлазак учесника

За сваку тему и интерни експерти ЕТФ-а као и спољни експерти ће допринети дискусији.

Приликом регистрације сваки учесник ће добити низ питања на која треба одговорити пре почетка семинара – добра припрема ће допринети добром исходу. Учесници ће бити позвани на крају семинара да процене формат, садржај, тренере као и исход.

Активности радног пакета:
• 1. година – 4. месец – први семинар о комуникацији
Беч – 25 учесника
3 дана
5 језика
Екстерни експерт = Единна
• Година 1 – 10. месец – други семинар обуке о визама
Будимпешта – 25 учесника
3 дана
5 језика
Екстерни експерт = Аквапол

• Година 2 – 4. месец – трећи семинар обуке о боље координисаним контролама
Дубровник – 25 учесника
3 дана
5 језика
Екстерни експерт: Аквапол
• Година 2 – 10. месец – четврти тренинг семинар о унапређењу међусобне сарадње у Дунавском региону
Београд – 25 учесника
5 језика
3 дана

Ширење:
Исходи тематских семинара обуке биће сажети у врло практичним, лаким за коришћење материјала са чињеницама. Графика и визуелни прикази ће бити развијени како би се повећала свакодневна употреба међу члановима посаде речних крузера широм Европе. Подразумева се да ће резултати бити доступни на различитим језицима.

Ови резултати ће се моћи преузети са наменске области на веб страници ЕТФ-а како би их сви могли слободно користити.

Поред наведене акције сви чланови Радне групе су предале националне извештаје и запажања везано за пловидбу и промене закона у својим државама и регионима.

Следећи састанак је заказан за децембар.