Obeležavanje plovnog puta na sektoru Golubac

Dana 03.03.2017. Ministarstvu smo dostavili sledeći dopis:

OBAVEŠTENJE broj 9 – Obeležavanje plovnog puta na sektoru Golubac

Poštovani,

Obaveštavamo vas o zapažanjima Udruženja profesinalnih lađara Srbije, u vezi projekata koje sprovodi vaše ministarstvo, a direktno utiču na našu struku.

Smatramo da pokrenuti projekti uvođenja daljinske kontrole obeležavanja na plovnim putevima, redovnog tehničkog održavanja plovnih puteva i projekat hidrotehničkih i bagerskih radova na kritičnim sektorima, predstavljaju pozitivan pomak koji će doprineti povećanju stepena bezbednosti plovidbe i napredovanju brodarstva. Mi kao strukovno udruženje ćemo pratiti vaše aktivnosti na sprovođenju za nas bitnih projekata i možete računati na našu podršku u svakom postupku koji unapređuje brodarstvo, ali i očekivati sa naše strane konstruktivne kritike ukoliko uočimo postupke koji mogu ostvariti štetno dejstvo po brodarstvo.

Kako nam je cilj unapređenja brodarstva, ovim putem vam predlažemo da uzmete u razmatranje jedno od naših zapažanja koje može biti korisno po pitanju iskorišćenosti i bezbednosti plovnih puteva. Na delu plovnog puta reke Dunav između kilometarskih oznaka 1048 km i 1040 km, zvanični plovni put prati levu rumunsku obalu. Pomenuta deonica je korektno obeležena, ali i vrlo zahtevna za plovidbu većih sastava i njihovo susretanje, sa čestom primenom čekanja nizvodnog sastava i njegovog propuštanja u cilju bezbednog susretanja. Samu deonicu odlikuje niz krivina i ograničenja gabarita plovnog puta u samo osam kilometara se pojavljuje većina plovidbenih prepreka. Sa druge strane, desnom obalom protiče Golubački rukavac, a u sredini se nalazi ostrvo Moldava koje je teritorija Rumunije. Golubački rukavac na uzvodnom delu počinje na 1048 km i završava se odnosno spaja sa zvaničnim plovnim putem između 1040 km i 1039 km u zoni Golubačke tvrđave. Sam golubački rukavac je nešto duži od trase zvaničnog plovnog puta, ali znatno lakši za bezbedno vođenje broda i sastava. Srpski navigatori su u prošlosti koristili golubački rukavac na sopstvenu odgovornost u situacijama kada procene tu rutu kao bezbedniju od zvanične, pogotovo prilikom vođenja broda u uslovima smanjene i ograničene vidljivosti i slučajevima složenih hidrometereolskih uslova i pojava snažnog vetra koji je karakterističan za taj deo toka Dunava. Sa tom praksom se prestalo sa uvođenjem transpondera na brodove. Imajući u vidu da je u praksi dokazana mogućnost bezbedne plovidbe u akvatoriji Golubačkog rukavca pozivamo vas da razmotrite opciju otvaranja rukavca za plovidbu. Sam pravac ispunjava uslove za formiranje plovnog puta, nije ni preterano zahtevan po broju potrebnih plovećih oznaka, a omogućava zapovednicima brodova da procene i izaberu bezbedniju rutu u skladu sa manevarskim sposobnostima broda kojim zapovedaju.

Nastavićemo da vas obaveštavamo o svim bitnim zapažanjima.

Obeležavanje Golubac pdf

Upravni odbor udruženja profesionalnih lađara Srbijepecat

Ostavite odgovor