Apel zavoda za transfuziju krvi – davanje trombocita

aferezno davanje trombocitaMožete dati trombocite: ukoliko zadovoljavate kriterijume za klasično davanje krvi, ako imate između 18 i 60 godina, ako imate preko 60 kg, ako je prošlo 2 meseca od klasičnog davanja krvi, na svakih 15 dana .

Proces davanja trombocita:
Pre davanja trombocita se od davaoca uzima krv na analizu i rade se dodatni lekarski pregledi. Kada se ustanovi da možete dati trombocite zakazuje se termin za davanje. Sam proces traje oko 30 minuta u ugodnoj atmosferi. Trombociti se mogu davati na svakih 15 dana tj. 2 meseca posle klasičnog davanja krvi. Ovaj vid davanja krvi zamenjuje 6-7 davalaca te je u slučaju retkih krvnih grupa kao i povećanih potreba za trombocitima nezamenjiv.

Pre samog davanja trombocita potrebno je uraditi određene analize. Analize koje se rade su:
• Kompletna krvna slika
• Krvna grupa i Rh faktor
• Bolesti koje se prenose putem krvi
Sve navedene analize se rade u samoj ustanovi i nije potreban uput.

ZAVOD ZA TRANSFUZIJU KRVI VOJVODINE moli sve koji su u mogućnosti da se odazovu.
Hajduk Veljkova 9a, 21000 Novi Sad, Tel: +381 21 48 77 999 Fax: +381 21 48 77 978
www.transfuzija.org.rs budidavalackrvi@transfuzija.org.rs