Reagovanje na rezultate inspekcijskog pregleda broda Apatin 1

lukans

Prilikom inspekcijskog pregleda, po predstavci UPLS-a, povodom pogibije mornara Marka Paleževića, nadležni inspektor je utvrdio određene nedostatke i naložio njihovo uklanjanje. Nakon našeg pisanja i predstavljanja problematike u javnost dobili smo nekoliko pritužbi od bivših zaposlenih u kompaniji Vuković DOO, posade sa brodova, koji su nam ukazali na izuzetno loše stanje brodova, na teške uslove za rad kao i druge nepravilnosti vezano za bezbednost plovidbe. Dobili smo informaciju da je brod APATIN 1, kom je istekao pregled u martu prošle godine, bez pregleda i adekvatne posade plovio čak do decembra iste godine. Da bi se utvrdila tačnost navedenih prijava lađara zahtevamo od nadležnih organa da se preuzme izvod istorijata kretanja broda sa RIS servera kao i izvod overe dnevnika i ukrcanja-iskrcanja posada iz Lučkih kapetanija. Po našim saznanjima zapovednik je bio bez zvanično validnog ovlaštenja, tačnije sa starim ovlaštenjem mornara motoriste koje ne važi već osam godina.

Ukoliko se utvrdi istinitost navoda postavlja se ozbiljno pitanje kvaliteta rada nadležnih službi i pokretanje krivične prijave protiv odgovornih lica.

Po broju prijava koje naše udruženje dobija o nepoštovanju procedura i javašluku nadležnih službi, kao i o zloupotrebi poslodavaca zbog nedostatka dovoljnog broja inspektora plovidbe, ozbiljno se dovodi u pitanje održivost lojalnog rada i brodarske struke.

Za ozbiljne omaške sistema, kao što je pogibija posade Beograda X pre tri godine, nikad niko nije odgovarao zahvaljujući nemuštom odgovoru „eksperta“ da je za potonuće broda kriv zamor materijala a ne loše obavljen pregled broda i olako izdata dozvola za plovidbu.

Postavlja se pitanje kako pojedini poslodavci i pojedinci mogu da rade šta hoće i kako hoće i zašto su ti pojedinci iznad zakona?

Mi sumnjamo na korupciju?!

Upravni odbor UPLS