Izveštaj Inspekcije plovidbe o pronađenim nepravilnostima na brodu Apatin 1

IMG 20150820 115033

 

Prilikom pogibije našeg mladog kolege, mornara Marka Paleževića početkom juna meseca, zatražili smo od Ispekcije plovidbe da obavi pregled broda Apatin 1, posade i dokumentacije. Takođe smo o ovom slučaju obavestili i inspekciju za rad. Po našim saznanjima brod nije imao adekvatnu posadu, posada nije bila pravilno ukrcana a brod je plovio bez dozvole i u nedozvoljnom režimu. Pri preuzimanju ličnih stvari pokojnog Paleževića pronađen je uredan ugovor o radu i BLANKO potpisan sporazumni raskid ugovora.
Inspekcija je izašla na pregled po službenoj dužnosti a u nastavku možete videti izveštaj sa uviđaja i Rešenje po obavljenom pregledu.
Mi smo po primljenom odgovoru Inspekcije plovidbe zatražili dodatno: očitavanje kretanja broda sa RIS servera kao i izvode overe brodskog dnevnika iz lučkih kapetanija, kako bi se utvdilo da li je brod po nalogu firme ozbiljno narušavao bezbednost plovidbe i kršio zakone Republike Srbije.

Z A P I S N I K

o inspekcijskom nadzoru

Sastavljen dana 09.06.2020. god. u 12,00 časova u službenim prostorijama inspekcije bezbednosti plovidbe u Novom Sadu Bul. M. Pupina br. 16, Novi Sad, u postupku vršenja vanrednog terenskog i kancelarijskog inspekcijskog nadzora broda M/B APATIN I“.

Inspekcijski nadzor izvršio: Ivan Jovanović, pokrajinski inspektor bezbednosti plovidbe, insp. leg. 007.

nadzirani subjekat Privrednog društva „Vuković Commerce 2015“ iz Veternika, Novosadski put 106, vlasnik broda, M/B Vrbas I“, kod kojeg je procenjen kritičan stepen rizika.

Inspekcijski nadzor je započet dana 08.07.2020. god. u 12,00 časova, u brodogradilištu Apatin.

Inspekcijski nadzor je izvršen na osnovu: Zakona o inspekcijskom nadzoru („Službeni glasnik RS, broj 36/2015, 44/2018 – dr. Zakon i 95/2018) i Zakona o plovidbi i lukama na unutrašnjim vodama („Službeni glasnik RS, broj 73/2010, 121/2012, 18/2015, 96/2015 – dr. zakon, 92/2016 i 104/2016 – dr. zakon, 113/2017 – dr. zakon, 41/2018, 95/2018 – dr. zakon, 37/2019 – dr. zakon i 9/2020).

Inspekcijski nadzor je pokrenut: po službenoj dužnosti, po predstavci.

Nalog za inspekcijski nadzor: Izdao Jovo Milanović, šef odseka za inspekcijski nadzor u saobraćaju Odeljenja za inspekcijski nadzor u Sektoru za saobraćaj i inspekcijski nadzor Pokrajinskog sekretarijata za energetiku, građevinarstvo i saobraćaj, br. naloga, 143-347-470-18/2020-05, od 08.07.2020. godine.

Nadzirani subjekt je obavešten o predstojećem inspekcijskom nadzoru: nije obavešten zbog hitnosti postupka vanrednog nadzora neregistrovanog broda.

Inspekcijski nadzor je počeo u prisustvu Pavla Sečivanovića JMBG: 0608948714084, odgovornog lica preduzeća „Vuković Commerce 2015“ Veternik Novosadski put br. 106, MB: 21085251, u brodogradilištu Apatin 08.07.2020. i službenim prostorijama inspekcije 09.07.2020.god.

Kratak opis preduzetih radnji sa dokazima radi utvrđivanja činjenica u inspekcijskom pregledu, baze podataka korišćene u postupku: Izvršen uvid u stanje registracije broda iz elektronskog upisnika Uprave za utvrđivanje sposobnosti brodova za plovidbu i trenutnom mestu stajanja broda u Lučkoj kapetaniji Novi Sad.

Utvrđeno činjenično stanje (opis utvrđenih nezakonitosti i naloženih mera): Inspektoru je od strane organa Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture RS, Sektor za inspekcijski nadzor, dostavljena prijava Udruženja profesionalnih lađara Srbije o plovidbi neregistrovanog broda APATIN I“ uz angažovanje nelegalno ukrcane posade, uz zahtev za istovremeno obaveštavanje i nadležne inspekcije rada. Inspektor je o dostavljenoj prijavi izvestio načelnicu odeljenja inspekcije rada Južnobačkog upravnog okruga u Novom Sadu Ljiljanu Stojšić, kojom prilikom je upoznat da je nadležna inspekcija rada već obaveštena istovetnom prijavom od strane organa Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture. Uvidom u Lučkoj kapetaniji Novi Sad utvrđeno je da je brod APATIN I“ na osnovu privremenog svedočanstva za jednu vožnju odvezen u brodogradilište Apatin, gde se nalazi izvučen na suvo. Po tom saznanju načelnica inspekcije rada se izjasnila da će dalji inspekcijski nadzor kod subjekta nadzora sprovoditi samostalno. Dana 08.07.2020. je izvršen terenski obilazak i snimanje stanja plovila, gde je konstatovano da je brod APATIN I“ podignut na suvo (foto snimci u prilogu zapisnika). Dana 09.07.2020. je u toku kancelarijskog nadzora u službenim prostorijama inspekcije, inspektor upoznat od strane zakonskog zastupnika subjekta nadzora Pavla Sečivanovića da su pripadajuće isprave i knjige broda APATIN I“ izgubljene, o čemu je imenovani izvestio organe Lučke kapetanije Novi Sad i podneo zahtev JP „Službeni glasnik“ za oglašavanje nevažećim.

Konstatacija zakonitog poslovanja i postupanja (u skladu sa vrstom inspekcijskog nadzora koja se vrši): Na osnovu utvrđenog stanja, shodno članu 251. stav 1., a u vezi sa članom 250. stav 1 i člana 254. stav 3. Zakona o plovidbi i lukama na unutrašnjim vodama, nalaže se zabrana plovidbe broda APATIN I“ do ishodovanja propisanih isprava i knjiga u mesno nadležnoj Lučkoj kapetaniji Novi Sad i popune broda propisanim brojem ovlašćenih članova posade. Odgovornom licu subjekta nadzora, Pavlu Sečivanoviću je predočeno da će po otklanjanju utvrđenih nedostataka zabrana plovidbe biti ukinuta posebnim zaključkom inspektora, po izvršenju kontrolnog nadzora na brodu APATIN I“, u skladu sa kontrolnom listom „2“ inspekcije bezbednosti plovidbe.

Zapisnik je pročitan i na njega su date primedbe: Nema

Inspekcijski nadzor završen dana: 09.07.2020.god. u 13,00 časova.

Rešenje 15.07. 2020.

Zapisnik 08.07.2020.

Podsećamo sve kolege i učesnike u plovidbi da je pridržavanje zakona o radu i zakona o plovidbi osnova kapetanskog poziva. Uloga zapovednika je da se stara o bezbednosti broda i ljudi i da poštuje zakone koji prvenstveno služe da bi se sačuvali životi, izbegla materijalna šteta, sačuvala radna mesta i sačuvalo dostojanstvo profesije.

UPRAVNI ODBOR UPLS