Protesti: da ili ne?

slajder1
FOTO: Vlado Šekerović

Aktuelno pitanje ovih dana su protesti. Da li izaći na ulice i iskazati svoje neslaganje sa trenutnom situacijom ili sačekati još malo? Jednostavno pitanje na komplikovanu situaciju.
Pre svega treba definisati ciljeve, način i vrstu protesta te koji je najučinkovitiji. Protest treba za svoj cilj da ima ukazivanje na neki problem, da neka grupa ljudi nije saglasna sa situacijom u kojoj se nalazi i da vrši pritisak na sistem da taj problem u što kraćem roku reši. Osnovni problem je odrediti način na koji se protest iskazuje.

Protest kao činjenje organizacije i pojedinca pre svega mora da bude izveden na legalan način, u skladu sa važećim pravnim okvirom. Najčešći oblici protesta su obustave rada i protestni javni skupovi. Obustva rada nam nije opcija, a javni protesni skup osim pojave u medijima nema neki veći efekat na rešavanje problema.
Postavlja se pitanje kako da pomorci i lađari protestvuju na efikasan način?
Prvi vid protesta, koji već traje, su žalbe na primljena rešenja i tužbe koje će slediti za njima. Paralelno sa tim ide pokretanje inicijative prema resornom ministarstvu za uređenje pravnog okvira. Na kraju, ukoliko je potrebno, vršenje pritiska na sistem da naš problem postane prioritetan problem za rešavanje.
Kako to postići i kakvim protestom?
Ukoliko bude potrebno naš protest će izgledati ovako:
Prvi čin protesta je povlačenje novca sa računa iz banaka, dovođenje računa na stanje nula. U obrascu za najavu transakcije navesti kao razlog protest. Nakon toga gašenje računa iz istog razloga.
Efekti ovakvog protesta u samom startu su prelivanje našeg problema i na poslovne banke. Najniža procena broja pomoraca i lađara je da ih ima 10 000. Ako pretpostavimo da u proseku na računu imaju po 5 000 eura, dolazimo do momentalne potražnje gotovog novca u vrednosti od minimum 50 000 000 eura, što za efekat ima opterećenje u sistemu i stvaranje problema bankama, ukoliko nisu u stanju da odgovore na zahtev klijenata. Dodatno, banke će biti na dugoročnom gubitku zarade po osnovu održavanja računa.
Na neki način banke i zaslužuju da budu na gubitku iz samo jednog razloga, ustupanje podataka klijenata trećoj strani bez obaveštavanja klijenta. Banke jesu postupile po zahtevu utemeljenom na važećem zakonu, ali su neobaveštavanjem klijenata narušile međusobni odnos poverenja.
Nakon ovog prvog protesta, ukoliko se ne dođe do obostrano prihvatljivog rešenja, slede sledeći po istim principima i sa težim pritiscima na sam sistem. Svim lađarima i pomorcima će javno biti upućen poziv i uputstvo na koji način mogu da iskažu svoj protest ukoliko bude bilo potrebe za eskalacijom.
Nepotrebno je napominjati na je najveći i najteži vid protesta odavno počeo, a to su masovna iseljenja i preseljenja naših ljudi iz Srbije. Ovakvim ishitrenim postupcima nadležnih ministarstva, bez plana i cilja za dobrobit svih, samo se ubrzava proces odlaska, a onima koji su već otišli se sve više udaljava ideja povratka.

Upravni odbor UPLS

Ostavite odgovor