Video učionica: Sektor Dornacht – Grein – Hoessgang – Sankt Nikola

 

Više godina unazad pokušavamo da napravimo digitalizovani pregled određenih plovnih sektora.  Materijali su prikupljani godinama i konačno smo započeli realizaciju ovog ogromnog projekta.

Pri izradi videa korišćeni su snimci drona, flight simulatora i snimci radara. Video je osmišljen kao pomoćno sredstvo pri edukaciji svih učesnika u plovidbi.

 

VIDEO: sektor Dornacht – Grein – Hoessgang – Sankt Nikola, Austrijski sektor od 2084 km do 2075 km.

Upotrebom računarske tehnologije, moćnih softvera, simulatora, dronova i foto opreme kamera pokušali smo da sjedinimo sve u jednu celinu. Od radarske slike, live slike, videa, ENC karata i fotografija napravili smo jedan „pilot test Trailer“ u kojem smo sve to obuhvatili. Zamisao je bila da se napravi klasična VIDEO enciklopedija u audio video formatu visoke rezolucije.

Zahvaljujemo se kapetanima Dejanu i Slobodanu Goluboviću na izuzetnom radu i zalaganju oko realizacije ovog projekta.

Upravni odbor UPLS