Potvrda o osposobljenosti za plovidbu posebnim deonicama vodnog puta Dunava – Linijsko ovlaštenje

Potvrda2

Pre nešto više od deset godina je uvedeno Posebno ovlaštenje za upravljanje brodovima na posebnim deonicama plovnog puta. Potvrda je uvedena na osnovo Preporuka Dunavske komisije i omogućava zapovednicima brodova da samostalno upravljaju brodovima na posebnim deonicama, bez prisustva loca, odnosno pilota.

Potvrdu mogu da dobiju svi zapovednici vrste A koji mogu da dokažu da su prošli određenu deonicu 8 ili više puta uzvodno i nizvodno. Dokazivanje se vrši overenom brodarskom knjižicom (odeljka za linijska putovanja), domaćom ili stranom. Dokaz može biti i izvod iz brodskog dnevnika, kopije brodskog dnevnika overene brodskim pečatom, ili potvrda firme (samo za inostrane kompanije) o plovidbenom stažu na datoj deonici.

Zahtev sa kopijom dokaza o plovidbenom stažu, potvrdom o uplaćenoj taksi i dve fotografije se predaje u nadležnu kapetaniju koja vrši izdavanje potvrde.

Ukoliko postoje neke nepravilnosti ili nejasnoće pri predaji zahteva, službenici kapetanije prosleđuju predati zahtev Ispitnoj komisiji za stručna zvanja koja daje mišljenje i odluku o izdavanju potvrde.

Za posebne deonice za koje se izdaje potvrda smatraju se:

2329km – 2249km, 2081km – 2074km

2036km – 2001km, 1920km – 1166km

1059km – 1038km, 974km – 954km

836km – 175km, 175km – Crno more

linijskoo

U nova ovlaštenja koja bi trebalo da počnu da se izdaju 2024. godine biće upisana deonica odnosno kilometraža na kojoj zapovednik ima pravo da plovi samostalno, a koje će biti upisivane na osnovu ove potvrde. Osobe koje budu polagale stručne ispite nakon 2024. će odgovarati opisno delove plovnog puta za kilometre plovnog puta koje prijavljuju, uz obavezan dokaz (overeno linijsko ukrcanje) o prolasku deonice za koju polaže više od 8 puta uzvodno i nizvodno.