Inicijativa za izmenu zakona o graničnoj kontroli brodova na teritoriji R. Srbije

Zbog problema primećenih u praksi vezano za slobodno kretanje ljudi i brodova na teritoriji Republike Srbije, sa kojima se suočavaju radnici na brodovima koji plove pod stranim zastavama kao i sa problemom olakšanog vršenja granične kontrole po ZAKONU O GRANIČNOJ KONTROLI REPUBLIKE SRBIJE („Sl. glasnik RS“, br. 24/2018), Udruženje profesionalnih lađara Srbije pokreće sledeću

INICIJATIVU

Za izmenu i dopunu navedenog zakona, kao bi se popravila trenutna situacija i kako bi se rečni saobraćaj izjednačio sa ostalim vidovima soabraćaja izuzev avio saobraćaja.

U Zakonu se termin ukrcanje/iskrcanje na pojedinim mestima pogrešno tumači za radnje koje su deo operativnih brodskih radnji a tiču se kretanja ljudi sa broda na obalu i obratno (npr.: izvezivanje broda, odlazak u nabavku, sportske aktivnosti posade, dolazak servisera na brod, odlazak putnika na ekskurziju ili razgledanje grada i sl.)

Suština inicijative je da se izjednače brodovi koji viju stranu zastavu sa domaćim brodovima, nakon obavljene granične kontrole u R. Srbiji te da se domaći i strani brodovi koji plove u teritorijalnim vodama Srbije tretiraju jednako.

Da bi ovo bilo izvodljivo u praksi potrebno je omogućiti četiri glavna i dva pomoćna (tranzitna) granična prelaza (koji su već u funkciji). Na Dunavu: Bezdan (za sve brodove koji dolaze iz pravca Mađarske i koji izlaze iz R. Srbije prema Mohaču), Bogojevo (za tranzitne prelaze između Hrvatske i Srbije npr.: luka Vukovar – luka Bogojevo), Bačka Palanka, Veliko Gradište, Kladovo (kao tranzitni za T. Severin) i Prahovo.

Reka Sava: Sremska Mitrovica i reka Tisa: Kanjiža (za brodove koji izlaze iz Srbije i brodove koji dolaze iz pravca Segedina).

Smatramo da bi se na ovaj način ulazne i izlazne granične formalnosti izjednačile sa drumskim i železničkim saobraćajem kao i da bi se ukidanjem nepotrebnih graničnih prelaza u unutrašnjosti R. Srbije (npr: Novi Sad, Beograd, Smederevo, Kostolac) značajno smanjili operativni troškovi i troškovi angažovanog ljudstva.

Predlozi delova Zakona koje bi trebalo promeniti:

Član 51. – Potrebno brisati (zbog izjednačavanje domaćih i stranih plovila)

Član 60. – Menjati stav 3. u Po izvršenoj graničnoj proveri strana plovila u međunarodnom saobraćaju na unutrašnjim vodama Republike Srbije mogu pristati i sidriti i van mesta graničnog prelaza.

– Menjati stav 4. u Lica i članovi posade koja plovilima dolaze u Republiku Srbiju ili iz Republike Srbije odlaze u inostranstvo, mogu se iskrcati, odnosno ukrcati na području graničnog prelaza, na svim međunarodnim pristaništima, pristaništima za putničke brodove, marinama i sidrištima. Zapovednika broda ukrcava/iskrcava brodar uputnicom za ukrcanje a ostale članove posade ukrcava/iskrcava zapovednik.

– Menjati stav 5. u Zapovednik plovila u međunarodnom saobraćaju ne sme na plovilo primiti i ukrcati lice bez važeće isprave propisane za prelazak državne granice osim u slučaju plovidbe i zdržavanja u teritorijalnim vodama R. Srbije.

Član 63. – Menjati stav 5. u Na prepis popisa posade i putnika iz stava 2. ovog člana stavlja se otisak pečata. Putnici kojima je izvršena granična kontrola mogu slobodno da se iskrcavaju na obalu.

Smatramo da bi se ovim izmenama u postojećem zakonu napravio bolji i jasniji red u obezbeđivanju državne granice, smanjili operativni troškovi i ljudima omogućilo olakšano kretanje, u skladu sa Ustavom i Zakonom te bi se približili pozitivnoj praksi ostalih podunavskih zemalja koji se vladaju po navedenom principu.

Naše Udruženje, kao i Sindikat lađara i pomoraca Srbije vam stoje na raspolaganju za svaku vrstu komunikacije i konsultacije na ovu Inicijativu.

U Novom Sadu

15.12.2021. Branislav Vajda
Predsednik UPLS