Obaveštenje ministarstvu broj 4 – postupanje zapovednika

MINISTARSTVU GRAĐEVINE
SAOBRAĆAJA I INFRASTRUKTURE
REPUBLIKE SRBIJE

MINISTRU

SEKTORU ZA
VODNI SAOBRAĆAJ

 

OBAVEŠTENJE BROJ 4

 

Poštovani,

Obaveštavamo vas o zapažanjima Udruženja profesionalnih lađara Srbije u vezi problema sa tumačenjem i praktičnom primenom sledećih članova Zakona o plovidbi i lukama na unutrašnjim vodama.

Član 150.

“Zapovednik je ovlašćen i dužan da svim licima na brodu izdaje naređenja kojima se obezbeđuju brod i plovidba i održavanje reda na brodu, kao i

da nadzire izvršenje izdatih naređenja.

Radi održavanja reda i bezbednosti na brodu zapovednik može da drži na brodu vatreno oružje, dok članovi posade ne mogu na brodu da drže oružje.”


Navedeni član, daje zapovedniku broda mogućnost izbora u vezi vatrenog oružja. Oružje uglavnom nikada i nikome nije donelo ništa dobro. Ova odredba može u budućnosti biti uzrok ozbiljnih posledica. Molimo vas da se u vama odgovarajućoj formi izjasnite po ovom pitanju i otklonite dileme u vezi sa delom člana koji se odnosi na deo o vatrenom oružju, kao republički organ nadležan za sprovođenje citiranog zakona. Smatramo da su sa vaše strane neophodne jasne instrukcije usaglašene sa drugim državnim organima koji se u svojoj nadležnosti  bave regulativom koja obuhvata oblasti oružja i municije.

 

Član 153.

 

“Ako za vreme putovanja član posade, putnik ili drugo lice na brodu izvrši krivično delo, zapovednik je dužan da preduzme, prema okolnostima, mere potrebne da se spreči ili ublaži nastupanje štetnih posledica tog dela i da se izvršilac pozove na odgovornost. Ako postoji opasnost da izvršilac delo ponovi ili da pobegne, zapovednik će narediti: da se izvršiocu krivičnog dela ograniči sloboda kretanja na brodu ili da se liši slobode; da se ispitivanjem izvršioca, svedoka, očevidaca i oštećenika utvrde sve okolnosti pod kojima je delo izvršeno i posledice koje su nastupile; da se o svakom saslušanju sastavi zapisnik; da se kao dokazi uzmu na čuvanje predmeti na kojima ili pomoću kojih je krivično delo izvršeno, odnosno na kojima su tragovi izvršenog dela vidljivi; da se preduzmu i druge mere radi utvrđivanja okolnosti pod kojima je krivično delo izvršeno. Ako se brod nalazi u inostranstvu, zapovednik je dužan da o izvršenom krivičnom delu podnese izveštaj diplomatskom ili konzularnom predstavništvu Republike Srbije u državi u čiju luku, odnosno pristanište brod uplovi. Zapovednik je dužan da sa izvršiocem krivičnog dela postupi prema uputstvima diplomatskog ili konzularnog predstavništva Republike Srbije. Po dolasku u domaću luku, odnosno pristanište u koje brod najpre uplovi, zapovednik je dužan da izvršioca krivičnog dela preda organu unutrašnjih poslova u toj luci, odnosno pristaništu, s pismenim izveštajem o izvršenom krivičnom delu i zapisnicima i predmetima iz stava 2. Ovog člana. Mere iz st. 2. i 4. ovog člana unose se u brodski dnevnik sa obrazloženje”

            Smatramo da su neophodne sa vaše strane precizne instrukcije u vezi obaveza zapovednika broda po članu 153. U praktikčnom sprovođenju odrebi ovog člana zapovednik broda se nalazi u vrlo nepovoljnom položaju. Sa jedne strane ima obavezu postupanja i predviđene kaznene odredbe po Zakonu o plovidbi i lukama na unutrašnjim vodama, a sa druge strane usled nepostojanja vaših jasnih procedura i instrukcija, a postupajući po ovom članu može prekršiti odredbe zakona o krivičnom postupku i čitav niz drugih regulativa. Neophodno je precizno i jasno upustvo usaglašeno sa drugim državnim organima koji uređuju ovu oblast.

Udruženje lađara vam ovim obavštenjem ukazuje na uzrok i potencijalne posledice po zapovednike brodova.

Obaveštenje broj 4.

Upravni odbor udruženja Profesionalnih lađara Srbijepecat

Ostavite odgovor