Kako postupati po prijemu poreskog rešenja za 2018. godinu

Kao i što je bilo očekivano prošle godine neprijatna privremena poreska rešenja za plaćenje poreza su počela da pristižu i ove godine na naše adrese.

Kako postupati i šta su sledeći koraci:

Ako ste primili o rešenje o porezu na autorska prava ovih dana za 2018 godinu, imate četiri opcije:

1. prva opcija je da ne odgovorite na privremeno rešenje i da platite traženi iznos
2. druga opcija je da ne odgovorite na privremeno rešenje i da ne platite traženi iznos.
Ova dva rešenja vam ne predlažemo.
3. treća opcija, žalba na privremeno rešenje i da plaćate rate:
-Prevedite ugovor o radu sa poslodavcem i overite kod sudskog tumača
-priložite radnu vizu (ili dokument koji vam obezbeđuje boravak i rad u inostranstvu)
-priložite listiće o plati
-prevedite godišnji izveštaj o plati i overite kod sudskog tumača
-priložite mišljenje ministarstva za rad i socijalna pitanja da kao osoba koja radi u inostranstvu niste u obavezi da plaćate doprinose za PIO
-Sastaviti žalbu uz pomoć advokata ili neke kancelarije koja se bavi porezima.
-Plaćajte rate koje su vam odredili.
Podnesite žalbu u zakonskom roku od 15 dana od prijema
U slučaju da vam prihvate žalbu, u celosti ili delimično u obavezi su da vam vrate novac sa kamatom od 16,9% na godišnjem nivou.
4. Četvrta opcija, žalba na privremeno rešenje i da ne plaćate rate:
-Prevedite ugovor o radu sa poslodavcem i overite kod sudskog tumača
-priložite radnu vizu
-priložite listiće o plati
-prevedite godišnji izveštaj o plati i overite kod sudskog tumača
-priložite mišljenje ministarstva za rad i socijalna pitanja da kao osoba koja radi u inostranstvu niste u obavezi da plaćate doprinose za PIO
-Sastaviti žalbu uz pomoć advokata ili neke kancelarije koja se bavi porezima.
-ne plaćajte rate koje su vam odredili.
Podnesite žalbu u zakonskom roku od 15 dana od prijema
U slučaju da vam ne prihvate žalbu vi ste u obavezi da platite dug sa godišnjom kamatom od 16,9%
Ako imate validan ugovor i sva navedena dokumenta, poreska uprava bi morala da vam poništi rešenje jer imate argumente koji dokazuju suprotno.
U slučaju da vam odbiju žalbu kao neosnovanu, i dalje postoji šansa u sporu pred Upravnim sudom. Velika je verovatnoća da se dobije spor pred Upravnim sudom jer poreska uprava nije postupala po činjenicama nego po svom mišljenju.
Kako nezvanično saznajemo, u trenutno stanju u kojem se nalazi poreska uprava sa žalbama očekivano vreme odgovorea na žalbu ide i do dve godine.
Uskoro ćemo objaviti više detalja i informacija po ovom pitanju.

Ostavite odgovor