JRB ponos srpskog brodarstva – brod „Karlovac“

 

Jugoslovensko rečno brodarstvo je jedna od najstarijih nacionalnih kompanija na Dunavu. Osnovano je pre gotovo 200 godina i vremenom je pretrpelo brojne promene strukture radne organizacije kao i imena. Svoj zlatni period JRB je ostvario sedamdesetih godina prošlog veka a vrhunac snage i uspeha kompanije obeležili su dva broda gurača „Karađorđe“ i „Karlovac“, sagrađeni 1980. za potrebe domaće industrije.

Firma je uz puno izazova preživela najtže godine tranzicije i sačuvala ono što je najvažnije, kvalitetne posade i očuvanu funkcionalnu flotu.

Nakon više od 20 godina odrađena je prva ozbiljna rekonstrukcija broda Karlovac. Ugrađeni su novi motori od od po 1400 kW i potiskivaće 9  barži od po 1700 tona.
Na snimku možete videti kako brod sada izgleda.

Nadamo se da će sa praksom rekonstrukcije i novogradnje brodova nastaviti, u duhu sve veće potrebe prelaska na jeftin i ekološki najprihvatljiviji vid transporta koji čini rečni prevoz.

Kompaniji JRB želimo puno uspeha u daljem radu a našim kolegama mirne vode i puno novih mladih kadrova.

Upravni odbor UPLS