Transportni radnici širom Evrope govorili su jednim glasom na Kongresu ETF-a u Budimpešti od 24 do 27. maja 2022. godine.

Evropska federacija transportnih radnika (ETF) održala je svoj 6. redovni kongres od 24. do 27. maja u Budimpešti, u Mađarskoj, pod temom „Svi na brod: destinacija fer transport!“(All Aboard: Destination Fair Transport! ).

Untitled design 19 2048x579 1

Više od 500 učesnika koji predstavljaju preko 200 transportnih sindikata iz 38 zemalja širom Evrope okupilo se u kongresnom centru – Jagello ut 1-3, 1123 Budimpešta, Mađarska – kako bi razgovarali o tome kako se suočiti sa izazovima transportnog sektora i osigurati pravednu i sigurnu budućnost za transportne radnike.

Kongres ETF-a je počeo Konferencijom mladih koja se održao u ponedeljak, 23. maja, nakon čega je usledila Konferencija žena u utorak, 24. maja.

52103437944 c741c862c1 k

Dva najvažnija događaja koja su se održala u ponedeljak, 23. maja :

17:30 – 18:30 – Wizz Air demonstracije podrške

52095609418 efdc21798d c

Okupili smo se ispred mađarskog parlamenta da podelimo našu solidarnost sa radnicima Wizz Air-a i našim radnicima u avijaciji. S obzirom na tekuću borbu u sektoru vazduhoplovstva, Wizz Air okupljanjem/protestom želimo da podsetimo predstavnike mađarskog niskotarifnog prevoznika – u njihovoj matičnoj zemlji, u Budimpešti – da ćemo se boriti da zaustavimo praksu antisindikalne politike. Jednoglasno smo još jednom osudili lošu politiku zapošljavanja koju je kompanija godinama sprovodila: potpuno nepoštovanje radnika i nezakonita otpuštanja širom zemalja EU.

19:00 – 22:00 – Manifestacija različitosti i inkluzivnosti, pod sloganom „Svi smo JEDNAKO različiti!“

S obzirom na porast desničarskog populizma širom Evrope, želimo da angažujemo širu mađarsku i evropsku javnost i skrenemo pažnju na raznolikost i inkluzivnost međunarodnog sindikalnog pokreta.

diferencek

Sindikalizam, a posebno međunarodni sindikalizam, je inherentno raznolik i inkluzivan kao pokret.

Ceremonija otvaranja 6. ETF kongresa – utorak, 24. maja

Frank Moreels , predsednik ETF-a i Livia Spera , vršilac dužnosti generalnog sekretara ETF-a, poželeli su dobrodošlicu ključnim gostima:

Gergeli Karacsoni, gradonačelniku Budimpešte

Luka Visentini, generalni sekretar Evropske konfederacije sindikata

Novoizabrani predsednik i generalni sekretar ETF-a obratili su se delegatima Kongresa nakon rezultata glasanja u sredu ujutro, 25. maja. Sledećeg dana delegati Kongresa su glasali o Glavnom i vanrednom predlogu i predloženim amandmanima na Ustav ETF-a.

52103358442 8d4f728ff1 k

26. maja održana je politička debata „ Budućnost i transport i transportni rad “ to je bila prilika da se sazna kako se ETF i njegove podružnice, kao i industrija, postavljaju u pogledu rešenja budućih izazova koji utiču na transport u celini.

Stiven Koton, generalni sekretar ITF-a i Pedi Kramlin, predsednik ITF-a, takođe su se obratiti na Kongresu ETF-a u sredu, odnosno u četvrtak popodne.

Detaljan dnevni red Kongresa ETF-a dostupan je ovde .

Fotografije sa Kongresa ETF-a dostupne su na Flikr nalogu: https://www.flickr.com/gp/195658057@N08/c214N0

Osnovne informacije

Šta je ETF?

Evropska federacija transportnih radnika (ETF) je demokratska panevropska sindikalna organizacija koja predstavlja preko 5 miliona transportnih radnika iz više od 200 transportnih sindikata u 38 zemalja Evropske unije, Evropskog ekonomskog prostora i Centralne i Istočne Evrope.

ETF predstavlja radnike iz civilnog vazduhoplovstva, ribarstva, unutrašnjih plovnih puteva, logistike, pomorskog transporta, luka i pristaništa, železnice, drumskog saobraćaja, turizma i gradskog javnog prevoza.

Šta se dešavalo na Kongresu?

52097853916 f940996caa k

Kongres je vrhovni organ ETF-a, koji okuplja delegate udruženih sindikata Kao najviše telo odlučivanja ETF-a, Kongres je izabrao predsednika i generalnog sekretara za naredni petogodišnji mandat i Izvršni komitet, čiji je zadatak da nadgleda ispunjavanje dogovorenih prioriteta tokom ovih pet godina.

Dva kandidata – Frank Moreels izabran je za predsednika ETF-a, a Livia Spera za generalnog sekretara ETF-a.

Na Kongresu su predstavnici podružnica raspravljali i glasali o programu, političkim prioritetima i strategijama ETF-a za narednih pet godina.

52098577299 9fa0c103f8 k

Ove godine po prvi put su bili prisutni predstavnici srpskog Sindikata lađara i pomoraca Srbije, kao punopravni delegati.

viber slika 2022 05 29 00 19 30 033

Naš predstavnik je u svom obraćanju drugog dana Kongresa, na Okruglom stolu, izneo problematiku sa kojom se suočavaju radnici u unutrašnjoj plovidbi na Dunavu, o nedostatku sindikalnog organizovanja, o nedovoljnoj saradnji nadležnih ministarstava i državnih institucija sa sindikatima, lošoj strategiji zapošljavanja mladih kadrova kao i o problemima viznog režima za srpske i ukrainske radnike zaposlenih na brodovima. Ukazano je na osetan nedostatak radnika na rekama zbog rata u Ukraini i istaknuta je važnost rečnog transporta u okviru Zelene agende i ekologije.

52104634244 9e39b1cb5b k
Pokrenuta je inicijativa za formiranje jedinstvenog sindikata na Dunavskom slivu, koji bi podjednako obuhvatao sve radnike na brodovima, bez obzira na naciju, kompaniju zaposlenja i funkciju koju na brodu obavlja a koji bi obezbeđivao neophodnu zaštitu, pomoć i edukaciju SVIM radnicima na brodovima unutrašnje plovidbe.

52104889085 b9ba3637a3 k

Zaključci 6. redovne konferencije ETF-a:

Imajući u vidu ogromne izazove sa kojima se transportni radnici suočavaju u svom svakodnevnom životu, njihovu borbu za zdravlje i bezbednost, poštenu platu, pristojne uslove rada i dostojanstvo uopšte, sada je važnije nego ikada da se intenzivira borba, preuzme inicijativa i da se suoči sa aktuelnim i nadolazeći izazovima:

 • Porast novih, eksploatativnijih modela logistike i distribucije, koji se šire kroz čitavu transportnu industriju i nesigurnost poslova koju oni donose;
 • Veštačka inteligencija, digitalizacija i automatizacija;
 • Uticaji globalizacije i promena ekonomskih trendova, kao što je pomeranje ekonomskog značaja sa SAD na Kinu u evropske zemlje, što će u velikoj meri uticati; radnici u trgovini, transportu i transportu gde monopolizirajuće mega-korporacije sve više dominiraju industrijom;
 •  Opšta nesigurna situacija i nedostatak pristojnog rada, uslova rada i prava transportnih radnika, dok vlasnici kompanija ostvaruju rekordne profite.

Ovim i drugim izazovima će se dati prioritet u narednih pet godina, vođeni vizijom ETF-a za fer transport:

Fer transport je inkluzivna vizija društvenog, pravednog i ekološki održivog transporta:

 • Gde su transportni radnici u središtu odluka koje se tiču njih
 • Gde je transport oslobođen eksploatacije vođene profitom i nelojalnom konkurencijom
 • Sa kvalitetnim poslovima i inkluzivnim radnim mestima
 • Sa bezbednim, pouzdanim i pristupačnim transportnim uslugama za kupce
 • Gde društvena i ekološka održivost idu ruku pod ruku

Uključuje i aktivno podržava mlade i žene u transportu, crne transportne radnike, transportne radnike migrante, transportne radnike obojenih i etničkih manjina, LGBT transportne radnike i transportne radnike sa invaliditetom, kako na tržištu rada tako i u društvu.

ETF će nastaviti borbu za fer i pristojne radne i socijalne uslove širom Evrope i jačanje podrške kampanjama, organizovanju i obuci za naše podružnice.

U tom cilju, program rada ETF-a će se fokusirati na sledeća tri stuba u narednih pet godina:

 •  ETF će oblikovati budućnost transporta tako što će odgovoriti i razviti efikasne alternative sektorskim i međusektorskim izazovima u okviru nacionalne i međunarodne politike;
 • ETF će proaktivno oblikovati budućnost ETF-a kroz kontinuirani razvoj jakih i efikasnih struktura unutrašnjeg upravljanja i metoda funkcionisanja;
 •  ETF će se razvijati i delovati kao industrijska i organizaciona snaga za revitalizaciju međunarodnog radničkog pokreta tako što će postati odgovorna, industrijska i organizaciona snaga olakšana međunarodnom razmenom, akcijom i solidarnostom na kompanijskom, regionalnom, nacionalnom i međunarodnom nivou.

FOTO: ETF Flickr: https://www.flickr.com/gp/195658057@N08/c214N0

Napomena:

Evropska federacija transportnih radnika (ETF) obuhvata transportne sindikate iz Evropske unije, Evropskog ekonomskog prostora i Centralne i Istočne Evrope. ETF predstavlja više od 5 miliona transportnih radnika iz više od 200 transportnih sindikata i 38 evropskih zemalja. Naša vizija je pošten transport!