Bacanje otpada u reku Savu sa gradilišta novog mosta u Šapcu

Sa gradilišta novog mosta u Šapcu, na 110 km reke Save, prilikom vađenja talpi, sav otpad (stirodur, purpena, drveni otpad i ostalo smeće) je samo pušten u reku Savu, bez ikakvih mera zaštite prirodne sredine. Izvođač radova je Azvirt a problem su prijavili očevici sa mesta događaja.

Otpad nesmetano pluta već dva dana bez ikakve reakcije nadležnih inspekcija.

Apelujemo na izvođače radova da preduzmu sve neophodne mere kako bi se izbeglo dalje zagađivanje reke i priobalja a nadležne inspekcije da se ozbiljnije posvete problemu zaštite prirodne sredine i obezbeđenosti gradilišta.

Upravni odbor UPLS

1sa
FOTO: Gradilište mosta u Šapcu
2sa
FOTO: Deo sakupljenog otpada iz reke
3sa
FOTO: Komadi plutajućeg otpada