Aplikacija za brzu prijavu problema u plovidbi – „Radna beleška“

logo1Pre nekoliko meseci smo pokrenuli aplikaciju na našem web sajtu za brzu i jednostavnu prijavu problema i zapažanja u plovidbi. Aplikacija je nastala u dogovoru sa predstavnicima Inspekcije plovidbe, koju su ideju podržali.

Aplikacija je jednostavna kontakt forma u koju se dodaju, pored osnovnih kontakt podataka i potpisa podnosioca prijave, fotografije, opis i lokalitet uočenog problema. Inspekciji plovidbe se automatski prosleđuje ANONIMNI primerak prijave, tačnije samo podaci o lokalitetu, fotografije i opis zapažanja. Svi ostali podaci se čuvaju u našoj bazi podatak i služe jedino za potvrdu vernosti prijave, kako bi se izbegle zloupotrebe. Po popunjenoj prijavi podnosioc dobija na svoju email adresu potvrdu prijema prijave. U slučaju potrebe za dodatnim informacijama podnosioca prijave će kontaktirati ovlašteni predstavnik Udruženja.

Aplikacija je uspešno prošla test fazu i sada je zvanično u upotrebi za sve lađare. Ukoliko imate problem i ne snalazite se sa novom aplikacijom vaša zapažanja i primedbe možete i dalje prijavljivati putem Viber grupe ili putem SMS-a a mi ćemo ih prosleđivati nadležnim inspekcijama.

Aplikaciji se može pristupit jednostavno sa sajta prateći link u meniju „Radna beleška“.

Ukoliko primetite neki problem u radu ili imate sugestiju za unapređenje aplikacije molimo vas da nas kontaktirate.