Obaveštenje ministarstvu broj 2.

MINISTARSTVU GRAĐEVINE
SAOBRAĆAJA I INFRASTRUKTURE
REPUBLIKE SRBIJE

MINISTRU
SEKTORU ZA VODNI SAOBRAĆAJ

 

OBAVEŠTENJE BROJ 2

 Poštovani,

Obaveštavamo vas o zapažanjima Udruženja profesionalnih lađara Srbije u vezi kadrovske strukture ukrcanog osoblja trgovačke mornarice i mogućim problemima u budućem periodu. Slična zapažanja se nalaze i u vašoj strategiji razvoja brodarstva.

Brodarstvo nije izbeglo opšti društveni sunovrat devedesetih godina prošlog veka, u pogledu stanja kadrovske strukture, susrećemo se sa pojavom izgubljene generacije. Zbog specifičnosti profesije obuka osoblja se sastoji iz teoriskog i praktičnog dela, pri čemu u praksi mnogo više pažnje posvećujemo praktičnoj obuci i primeni znanja i veština lađara. U prilog kvaliteta naših lađara govori i podatak o broju lađara koji plove u stranim kompanijama i jednostavnošću zasnivanja radnog odnosa u vodećim kompanijama koje prepoznaju kvalitetnu radnu snagu. U Srbiji se susrećemo sa sledećim problemom, prosečna starost kadra je velika i evidentan je manjak mlađih ljudi. U bliskoj budućnosti zbog odsustva odgovarajuće smene generacija i transfera iskustva sa generacije na generaciju, suočićemo sa sa velikim nedostatkom kadra. Već danas u slučaju povećanja privredne aktivnosti i transporta sirovina i gotovih proizvoda, odnosno aktiviranja plovila koja su van eksplatacije mi kao struka ne bi mogli da zadovoljimo potreban broj osposobljenih kadrova svih zvanja.

U vezi sa ovim predstojećim problemom, mi kao udruženje čiji članovi plove pod različitim zastavama, preduzimamo sledeće korake. Trenutno vršimo prikupljanje i prevodjenje zakonskih rešenja zemalja EU koje odredjuju oblast sticanja zvanja u unutrašnjoj plovidbi i uporedjujemo ih sa našim važećim pravilima. Pozivamo vas da paraleno izvršite istu aktivnost u sklopu harmonizacije naših propisa sa zemljama EU. Za sada uočavamo da zemlje EU imaju organizovaniji, jasniji i jednostavniji pristup u oblasti sticanja zvanja u unutrašnjoj plovidbi. Postoji potreba da zakonodavna i izvršna vlast ozbiljnije pristupe rešavanju ove oblasti, jasniije definisanje cilja a ne zadovoljavanje forme. Neophodno je stimulisati brodarske kompanije da zapošljavju početnike odnosno pripravnike, trenutno u uslovima slobodnog tržišta, koje je podređeno ostvarivanju profita, pripravnik se tretira kao nepotreban trošak  umesto da ima status investicije za budućnost poslovanja. Velik problem pretstavlja i forma ukrcanja tačnije vođenje pripravničkog staža.

Pozitivan pomak sa vaše strane koji smo uočili u vašem radu na ovu temu je uvođenje ispita za postupanje u slučaju opasnosti na brodu, za lica koja se prvi put ukrcavaju u svojstvu člana posade. Dalje unapređenje ovog rešenja je prenos težišta ovog ispita sa teoriskog znanja na praktičnu primenu. Manjkavosti uočene sa naše strane u vezi ovog ispita su nepostojanje prilagodjenje literature u vidu priručnika za lica koja prijavljuju ispit i praktične provere obučenosti. Praktična provera ima objektivan problem u vidu ne postojanja odgovarajuće opreme i prostora. S tim u vezi, moguće i izvodljivo rešenje bi moglo da bude u prenameni dva odgovarajuća plovila u državnom vlasništvu koja nisu u eksplatacionom stanju, a za koja se proceni da su neisplativa da se vrate u eksplataciono stanje. Prenamena tih plovila u plutajuće objekte sa namenom trening centra bi donela višestruku korist. Trening centri u svetu odavno postoje, a u Srbiji bi mogli zbog uštede i onako mali sredstva na raspolaganju da obavljaju više funkcija. Ako predpostavimo dva takva plutajuća objekta, jedan u Beogradu, drugi u Novom Sadu, mogli bi da se koriste za potrebe praktične nastave Brodarske škole u Beogradu i Saobraćajne škole “Pinki” smera nautički tehničar, obuke lica koja se prvi put ukrcavaju, obuke lica koja izlaze na polaganje ispita za rukovaoca čamcem, pristan odnosno matični vez za plovila ispekcije plovidbe i plovila za traganje i spasavanje, vatrogasne brodove i sl. Sa minimalnim ulaganjem i malo dobre volje ste u mogućnosti da napravite veliki napredak u budućnost srpskog brodarstva.
Nastavićemo da vam dostavljamo obaveštenja o svim bitnim zapažanjima Udruženja profesionalnih lađara Srbije.

Obaveštenje broj 2.

Upravni odbor udruženja Profesionalnih lađara Srbijepecat