Žalba ministarstvu na tumačenje pravilnik o overi ukrcanja

Povodom brojnih žalbi članova Udruženja na nemogućnost overe naših brodarskih knjižica pri ukrcanju na brodovima sa stranom zastavom, poslali smo ministarstvu saobraćaja sledeći dopis:

MINISTARSTVU GRADJEVINE SAOBRAČAJA I INFRASTRUKTURE REPUBLIKE SRBIJE

PREDSTAVKA NA POSTUPANJE SLUŽBENIKA LUČKIH KAPETANIJA

 

U skladu sa obavezama ministarstva po članu 245 zakona o plovidbi i lukama na unutrašnjin vodama, u daljem tekstu zakon, ovim putem vas obaveštavamo o sledećim uočenim propustima u radu lučkih kapetanija u sprovodjenju odredbaba zakona i podzakonskih propisa.
Zakon u članu 169 stav 5 definiše obaveze lučkih kapetanija u upravnim poslovima koji su im povereni zakonom i drugim propisima. Član 136 zakona definiše pravilnik donet od strane ministarstva, od 15.05.2013. PRAVILNIK O USLOVIMA, NAČINU I POSTUPKU IZDAVANJA I ZAMENE, SADRŽINI I OBRASCU BRODARSKE KNJIŽICE I DOZVOLE ZA UKRCAVANJE, LICIMA I ORGANIMA NADLEŽNIM ZA UNOŠENJE I OVERU PODATAKA, KAO I SADRŽINI, OBRASCU I NAČINU VOĐENJA REGISTRA IZDATIH BRODARSKIH KNJIŽICA I DOZVOLA ZA UKRCAVANJE (Sl. glasnik RS br 40/13).
Propust se ogleda u nepoštovanju Člana 13. stav 7. pravilnika.
Iako pravilnik predviđa jasnu obavezu lučke kapetanije da vrši overu ukrcanja nosioca brodarske knjižice, u praksi smo se susreli sa stavom kapetanija da službenici odbijaju da izvrše overu ukrcanja ukoliko je ukrcanje ostvareno na plovilu koje vije stranu zastavu. Sledeći propust je što nosioca brodarske knjižice sa takvim ukrcanjem upućuju na overu ukrcanja, koje je bitno zbog dokazivanja plovidbenog staža i daljeg napredovanja u službi, vrši u diplomatsko konzularnom predstavništvu države pod čijom zastavom je ostvario ukrcanje. Dalje se priča još više komplikuje, tako da u nekim DKP izvrše overu srpske brodarske knjižice što sad već teži ka ozbiljnijim kvalifikacijama koje se tiču i suvereniteta Republike Srbije. Primera radi kakva bi bila primerena reakcija Republike Nemačke kada bi naš konzulat izvršio overu ukrcanja nemačkom državljaninu, u nemačkoj brodarskoj knjižici.
Obraćamo vam se sa najboljim namerama, i molbom da se osmisli procedura overe ukrcanja ostvarenog u svojstvu člana posade na brodu koji vije stranu zastavu.

U Novom Sadu
08.02.2017.

pecat