ZAHTEV VLADI REPUBLIKE SRBIJE ZA IZMENU PROCEDURE SMENE ČLANOVA POSADA BRODOVA UNUTRAŠNJE PLOVIDBE, KOJI SU DRŽAVLJANI REPUBLIKE SRBIJE

sajtudruzenje1
UPLS I UPLS

Povodom rešenja o izmeni i dopuni Odluke o proglašenju bolesti COVID 19, izazvane virusom SARS CoV 2, zaraznom bolešću

05 Broj 53-2740/2020,
od 21. marta 2020 godine

Brodovima koji plove na unutrašnjim vodnim putevima Republike Srbije, bez obzira da li su u tranzitu ili uplovljavaju, odnosno isplovljavaju iz domaće luke ili pristaništa, nije dozvoljena zamena članova posade koji su strani državljani, dok je zamena članova posade koji su domaći državljani dozvoljena uz upućivanje člana posade koji napušta brod na sprovođenje mera karantina u trajanju od 28 dana – u objekat vojne ustanove „Morović”, Šid i Miratovačko polje.
Službeni glasnik RS broj 39/2020

Zahtevamo od Vlade R. Srbije da navedenu odluku stavi van snage.
Navedena odluka će za posledicu imati narušavanje bezbednosti plovidbe usled premora ukrcanih posada i vrlo otežano funkcionisanje transporta. Treba imati u vidu u ovoj situaciji značaj vodnog saobraćaja za snabdevanje RS.
Predlažemo Vladi R. Srbije da u interesu bezbednosti i zdravlja, kao i obavljanja vitalnih transporta roba, uspostavi sledeću proceduru za smenu članova posada brodova koji plove van domaćih voda:

Pristanište za obavljanje smena Veliko Gradište ili Beograd.
Najava i zahtev za smenu u roku koji odgovara državnim organima za priremu.
Po prispeću broda u Veliko Gradište/Beograd proces smene bi trebao da bude sledeći:
Kompletna posada broda koji je pristigao se bez kontakta sa obalom testira na prisustvo virusa. Do dobijanja rezultata, brod ostaje izolovan na sidrištu i vije Q (žuta zastava MSK)
Po dobijanju rezultata, ukoliko je posada negativna, dozvoljava se smena posade. Stara smena odlazi kućama, a nova se ukrcava.
Ukoliko je neko od članova posade pozitivan na prisustvo virusa, posada se upućuje na lečenje i izolaciju. Brod se dekontaminira po predviđenim protokolima, po izvršenoj dekontaminaciji nova smena preuzima brod i nastavlja dalju eksploataciju.
Napominjemo da je rečni saobraćaj po svojoj prirodi već svojevrstan tip izolacije. Posade nisu nigde u direktnom kontaktu sa drugim ljudima, a države kroz koje se ovaj vid transporta obavlja, su već pre nekoliko nedelja preuzele sve mere prevencije kontakta sa ljudima i obalom. Sam transport robe od luke do luke, manipulacija robe i ostale formalnosti, traju često i duže od 15 dana tako da je izrečena mera obaveznog karantina u najmanju ruku – preterana.
Većina zaposlenih na brodovima u zemlji i inostranstvu je od samog početka vanrednog stanja u totalnoj izolaciji. Svi ti ljudi poseduju domove i porodice kojima je u ovom času potrebna pomoć i podrška. Ovako radikalna mera bi bila razumna da je u pitanju plovidba putničkih brodova sa gostima ali turistička sezona nije ni počela i u svim državama je odložena ili otkazana do kraja vanredne situacije.
Ogroman problem imaju i kolege koji dežuraju na brodovima u inostranstvu gde su već u svojevrsnom karantinu. Po ovoj odluci, te ljude nakon više meseci u izolaciji na brodu, očekuje karantin u vojnoj ustanovi? Umesto tako bezumno radikalnog pristupa predlažemo testiranje tih osoba na prisustvo virusa po hitnom postupku i puštanje na kućnu izolaciju u trajanju od 14 dana.
Kao Udruženje profesionalnih lađara Srbije apelujemo na državu da ukine i preispita navedenu odluku da ne bi izazvali totalno rasulo i kompletnu obustavu plovidbe u domaćem saobraćaju.
Za sva pitanja i savete u vezi sa plovidbom i uslovima života na brodu smo vam na raspolaganju.
Predsednik UPLS
Branislav Vajda