Upozorenje na moguću pojavu leda

 

Lučka kapetanija Beograd izdala je saopštenje za nastupajući zimski period i moguće pojave leda, ledohoda i ledostaja:

Lučka kapetanija Beograd, na osnovu člana 170. Zakona o plovidbi i lukama na unutrašnjim vodama („Službeni glasnik RS”, br. 73/10, 121/12, 18/15, 96/15 – dr. zakon, 92/16, 104/16 – dr. zakon, 113/17 – dr. zakon, 41/18, 95/18 – dr. zakon i 37/19 –dr. zakon i 9 od 4. februara 2020. godine), izdaje

SAOPŠTENJE BRODARSTVU broj 13/2021

Pozivaju se starešine plovila, nadležni organi i organizacije, privezišta za čamce i nautički klubovi, vlasnici plutajućih objekata i čamaca, ostali učesnici u plovidbi kao i sva zainteresovana lica da obzirom na nastupajući zimiski period 2021/2022 i moguću pojavu leda, ledohoda i ledostaja da blagovremeno, a najkasnije do 20. decembra 2021. godine, u interesu bezbednosti unutrašnje plovidbe, sprečavanja ugrožavanja ljudskih života, životne sredine i materijalnih dobara, preduzmu sledeće mere po vrstama plovnih objekata:

1. PLUTAJUĆI OBJEKTI za ugostiteljstvo i ostale privredne svrhe

• ukoliko se plutajući objekti ne premeštaju na neko predviđeno i odobreno mesto ili zimsko sklonište, izvršiti ojačanje i povećati broj odbojnika (šorpanja), sidrenih uređaja, priveznih užadi i upornih tački na objektu i obali,

• vlasnici plutajućih objekata za privredne svrhe su dužni da organizuju permanentnu kontrolu nad svojim plovilima u vidu dežurne posade ili dežurnih stručnih lica koji će vršiti stalan, neposredan i neprekidan nadzor (24 časa) nad bezbednošću svojih plovila,

• vršiti ostale preventivne mere i u trenutku pojave po potrebi razbijati ledenu masu oko objekta.

2. SPORTSKI KLUBOVI I PRIVEZIŠTA ZA ČAMCE

• sve čamce i manja plovila treba izvući na obalu,

• ukoliko se ne izvlače na obalu, plutajuće objekte koji služe za potrebe privezivanja čamaca – pontone i pristane, rastaviti i grupisati uz obalni rub sa čvrstim vezivanjem za obalne bitve,

• vlasnici sportskih klubova i privezišta za čamce su dužni da organizuju permanentnu kontrolu nad svojim objektima u vidu dežurne posade ili dežurnih stručnih lica koji će vršiti stalan, neposredan i neprekidan nadzor (24 časa) nad bezbednošću svojih objekata.

3. SPLAV KUĆICE za sport i rekreaciju

• izvršiti ojačanje priveznih sajli i upornih tačaka (bitvi, kazuka, grčkih rupa itd) na objektu i na obali,

• sa dodatnim sidrima izbačenim uzvodno sprečiti otkidanje i nekontrolisano plutanje i plovidbu,

• vlasnici splav kućica su dužni da vrše stalan, neposredan i neprekidan nadzor nad bezbednošću svojih objekata.

Pored toga, pozivaju se vlasnici da uklone svoja mala plovila, čamce, plutajuće objekte, kao i druge plovne objekte sa plovnog puta u za to određene zimovnike i zimska skloništa obzirom na posledice koje mogu proisteći usled uklanjanja plovidbenih oznaka sa plovnog puta i pojave nepovoljnih hidrometeoroloških uslova.

Lučka kapetanija Beograd će na području svoje nadležnosti nalagati postupke i radnje propisane zakonom i običajima u plovidbi na osnovu plovidbene iskustvene prakse u nepovoljnim hidrometeorološkim uslovima i prema potrebi izdavati dodatna uputstva, odnosno saopštenja brodarstvu u skladu sa hidrološkim prognozama i upozorenjima Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Svaki prekršaj odredaba ovog saopštenja brodarstvu smatraće se prekršajem u unutrašnjoj plovidbi i kazniće se u skladu sa odredbama Zakona o plovidbi i lukama na unutrašnjim vodama („Službeni glasnik RS”, br. 73/10, 121/12, 18/15, 96/15 – dr. zakon, 92/16, 104/16 – dr. zakon, 113/17 – dr. zakon, 41/18, 95/18 – dr. zakon i 37/19 –dr. zakon i 9 od 4. februara 2020. godine) i Uredbom o uslovima za plovidbu i pravilima plovidbe na unutrašnjim vodama („Službeni glasnik RS“ broj 96/2014 i 111/2020).

Šef Lučke kapetanije Beograd

Milan Nikolić