Pristupanje Granskog sindikata lađara i pomoraca Srbije međunarodnim federacijama transportnih radnika ITF-u i ETF-u

 

logoi

 

Naš Sindikat je u novembru 2021. zvanično pridružen najvećim sindikalnim organizacijama na svetu, federacijama transportnih radnika ITF-u i ETF-u. Proces pristupanja i usklađivanje sa pravilima Federacije transportnih radnika započeo je pre dve godine kroz susrete i sastanke visokih predstavnika, uz veliku podršku regionalnih zastupnika.

Granski sindikat lađara i pomoraca Srbije (SLP) je strukovni sindikat koji okuplja i povezuje sve radnike na brodovima: oficirski kadar, hotelsko osoblje, lučke radnike, pomoćne radnike i sve koji se bave radom u vodnom saobraćaju na rekama, jezerima i morima. Sindikat je nastao iz vidne potrebe radnika za uspostavljanjem socijalnog reda i pravde, utvrđeno kroz iskustvo iz prakse i analizu Udruženja lađara Srbije. Sindikat je formiran na demokratskoj osnovi sa Statutom i unutrašnjim uređenjem organizacije po uzoru na ITF.

Federacija transportnih radnika u brojkama:

ITF (International Transport worker Federation) forimiran je 1896. godine u Londonu, broji preko 18.000.000 članova, 670 ujedinjenih sindikata, u 150 zemalja širom sveta. Internet adresa: www.itfglobal.org

ETF (Europen Trasport Workers Federation) formiran je 1999. godine u Briselu, broji preko 5.000.000 transportnih radnika u 41. zemlji. Internet adresa: www.etf-europe.org

Svi članovi našeg Sindikata imaju pravo na besplatnu pravnu pomoć, besplatan pravni savet i pomoć u poslovnom posredovanju, kao i na sve privilegije garantovane STATUTOM sindikata, gde god se u svetu nalazili.

Ako želite da nam se pridružite posetite nas na: www.slp.rs/clanstvo