Policijski nadzor luke Smederevo

policijasd

FOTO: UPLS

Nakon serije rajzboništva, krađa tereta sa brodova i brodske opreme, kao i pljački članova posade u akvatoriju Smedereva, izgleda da su objave UPLS urodile plodom ili se barem naziru neke promene.
U noći između 02. i 03. Jula, domaćem tankeru koji je uplovljavao u Smederevo iz luke Midia, u uzvodoj plovidbi je se pridružila patrola rečne policije iz Smedereva. Policijski čamac je od 1105 km pratio domaći tanker do istovarnog terminala u Smederevu, pružajući brodu i posadi svojevrsnu zaštitu od eventualnih napada lokalnih pirata.

Službenici MUP-a su napomenuli posadi da ipak obrate pažnju za vreme boravka u akvatoriju Smedereva i da se, ukoliko ipak dođe do napada ili pokušaja krađe, obrate na broj telefona 026192 i izveste o događaju ili zatraže eventualnu pomoć.
Ovom prilikom, kao UPLS se zahvaljujemo na akciji MUP-a i nadamo se da ćemo zajedničkim zalaganjem skinuti Smederevo sa liste nebezbednih pristaništa, a samim tim i popraviti imidž naše države.
Takođe, predlažemo uvođenje „vruće linije“ odnosno direktne veze sa dežurnom službom kako bi se vreme čekanja svelo na razuman minimum ili uvođenje dežurnog VHF kanala na kojem bi se svi brodovi mogli obraćati policiji u slučaju potrebe. Naravno, predlog važi za sva trenutna „žarišta“ piraterije u Srbiji.

Upravni odbor UPLS