Obaveštenje ministarstvu – bezbednost plovidbe na reci Savi

Dana 09.03.2017. ministarstvu smo poslali obaveštenje o zapažanjima vezano za plovidbu na reci Save od ušća do Ostružničkog mosta.

OBAVEŠTENJE BR. 8

Poštovani,

Obaveštavamo vas o zapažanjima Udruženja profesionalnih lađara Srbije, a u vezi odvijanja bezbedne plovidbe u akvatoriji reke Save od ušća Save u Dunav do Ostružničkog mosta. Navedena akvatorija prestavlja deo plovnog puta koji zbog svojih karakteristika od posada zahteva maksimalnu obazrivost i koncetraciju prilikom vođenja broda ili sastava. Ovo su samo neka od naših zapažanja, koja vam mogu pomoći u vašem daljem radu i postupcima.

Pozitivna zapažanja:

Primetno je postepeno uvođene reda i poštovanja pravila u delu kojim se reguliše plovidba malih privrednih plovila i brodova koji se bave delatnošću turističkog razgledanja, kao posledica rada vašeg ministarstva. Pozdravljamo svaki vaš postupak koji povećava bezbednost putnika i članova posada ovih plovila. Podsećamo vas da je 09. septembra 1952. prilikom brodoloma broda NIŠ na ušću Save zabeležen najveći mirnodopski gubitak ljudskih života u našem brodastvu, različiti izvori procenjuju broj od pedest do čak stotinutridest stradalih putnika i članova posade.

Problem sa kojim se susrećemo u navedenoj akvatoriji su vezani za mala plovila za sport i razonodu u letnjem periodu. Naime korisnici ovih plovila su uglavnom nesvesni manevarskih sposobnosti brodova i sastava sa kojima dele akvatoriju i u koliku opasnost svojim postupcima dovode sebe i lica na svom plovilu. Vrlo čest slučaj je da navigatori moraju da primenjuju manevre za izbegavanje sudara usled nepoštovanja pravila plovidbe od strane malih plovila. Podsećamo da malo plovilo ima obavezu da se skloni sa pravca kretanja velikog plovila. U praksi se još susrećemo sa pojavom sidrenja i stajanja malih plovila u plovnom putu i plovidbenim otvorima mostova. Uočena je sa naše strane i pojava da na malim plovilima boravi više lica od dozvoljenog broja i potpuno odsustvo primene zaštitne opreme pogotovo na malim plovilima koja po svojim karakteristikama zahtevaju upotrebu zaštitne i opreme za spasavanje. Nadamo se da ćete u vašem daljem radu posvetiti pažnju ovoj oblasti.

Potencijalan problem za bezbednost plovidbe predstavljaju i plutajući objekti postavljeni na način da bitno utiču na gabarite plovnog puta. Kao i plutajući objekti postavljeni na mestima na kojima struja vode donosi predmete koji imaju pozitivnu plovnost, najčešće u konkavnim delovima krivina. Takvi plutajući objekti i lica na njima su posebno izloženi opasnosti u slučajevima kada brod ili sastav usled kvara na pogonu ili upravljanju dejstvom sile vodene struje stigne i ostvari kontakt sa njima. Retko se dešava takav razvoj događaja, u praksi posada izvrši prinudno sidrenje, ali realna opasnost po takve objekte postavljene na takvim mestima postoji. Potrebno je sa vaše strane jasno definsanje lokacija na kojima nije dozvoljeno postavljanje plutajućih objekata.

U navedenoj akvatoriji postoji potreba i resursi za formiranje združene jedinice za traganje i spasavanje, po uzoru na postojeća rešenja u svetu. Potrebno je formiranje operativnog centra za traganje i spasavanje koji bi bio u sastavu već postojećih državnih organa, tu funkciju bi mogla da obavlja Lučka kapetanija ili dežurna služba policijske ispostave za bezbednost na rekama. Takav centar bi bio nadređen službama koje već postoje i bitno bi povećao brzinu reagovanja u kriznim situacijama. Takođe uvođenje kanala za slučaj opasnosti u radiotelefonskom saobraćaju koji bi bio dodeljen takvom centru bi značajno skratilo vreme reagovanja. Iskustva u radu takve združene jedinice za traganje i spasavanje bi kasnije mogla biti primenjena i na ostalim unutrašnjim vodama, kako u uzradi situacionih planova, tako i u pogledu kvalitetnog opremanja službi za tragenje i spasavanje na vodi. Podsećamo vas da trenutno postoji samo jedan operativan brod osposobljen za traganje i spasavanje koji je izgrađen 1979 godine i veći broj čamaca koji nisu adekvatni za primenu u komplikovanim i zahtevnim slučajevima plovidbenih nezgoda.

Nadamo se da su naša obaveštenja od pomoći, nastavićemo da vas obaveštavamo o svim bitnim zapažanjima našeg udruženja.

Reka Sava pdf

Upravni odbor udruženja profesionalnih lađara Srbijepecat

Ostavite odgovor