Nasedanje broda IZZA sa objektima na 1246 km Dunava

Samohotka Izza sa četiri teretne barže , u formaciji sastava tri dužine i dve širine u nizvodnoj plovidbi, nasela je na 1246 km 10.12.2019 oko 16:30h. Ostali učesnici u plovidbi su se susreli sa velikim problemom u komunikaciji sa nasednutim plovilom i sama bezbednost plovidbe je bila ugrožena zbog ograničene širine i onemogućavanja plovidbe ostalim brodovima. Lučka kapetanija nadležna za taj sektor nije radila u pomenutom momentu.

Sektor na kome se odvija plovidba je sam po sebi kritičan a objekti koji nasedaju i pritom nisu izloženi nikakvoj kontroli izazivaju opasnost za ostale učesnike u plovidbi, praveći mangure prilikom odsukivanja objekata. Tako menjaju gabarite plovnog puta i narušavaju bezbednost plovidbe.

Potrebno je izvšiti inspekcijski nadzor nad samohotkom Izza i proveriti stanje na plovnom putu nakon oduskivanja i obavestiti sve učesnike u plovidbi o stanju na pomenutom sektoru. Ovo je jos jedan primer da Lučke kapetanije moraju da rade 24h ili da se pokrene Centar za kontrolu i praćenje plovidbe u službi bezbednosti  i zaštite ljudi i objekata.

Upravni odbor UPLS