Ekološka katastrofa iz Velike Morave

fotoflase

U toku jučerašnjeg dana na Dunavu, kod Kostolca, se pojavila ogromna količina plastičnih flaša. Plutajući otpad se protezao nekoliko kilometara nizvodno. Sav otpad je došao iz reke Velike Morave usled povećanja vodostaja na toj reci.

Apelujemo na lokalne samouprave, nadležna ministarstva i na ekološka društva da se pokrene inicijativa za zaštitu naših vodotokova i prirodnih staništa od divljih deponija i da se uvedu ozbiljne mere za sanaciju trenutnog stanja.