Dosadašnji rezultati pregovora sa Ministarstvom finansija i poreskom upravom – pojašnjenje

sajtudruzenje
Poštovane kolege.
Čitajući vaše komentare našli smo za neophodno da vam objasnimo dosadašnje pregovore sa Ministarstvom finansija (MFIN).

1. Na prvom sastanku predstavnici MFIN i poreske uprave su bili skoro nezainteresovani za naše viđenje problema i njihov stav je bio da mora da se plati sve, kako je dato po privremenom rešenju koje smo primili u decembru.

2. Posle toga, a nakon naših pritisaka u medijima i kod zaštitnika građana, oni (MFIN) iniciraju drugi sastanak i obaveštavaju nas da PIO ne treba da se plati. Pored toga od ministarstva za rad se dobija mišljenje da radnici koji su zaradu ostvarili van teritorija R.Srbije nisu u obavezi da plate doprinose. Sad ostaje da se ta stavka skine privremenih rešenja.
Tražili su od nas spisak svih članova da bi se na njihovim žalbama prioritetno radilo. To je objavljeno na sajtu i svakom je lično dato pravo ako želi da se njegovo ime dostavi poreskoj upravi.

Na javnom servisu je nedavno održana prezentacija poreske uprave kako po novim modelima treba da funkcioniše oporezivanje. Obratite pažnju na deo gde su plavim obeleženi rezidenti koji rade u inostranstvu. PIO nije obavezan ni kad su u inostranstvu plaćeni doprinosi ni kad nisu. Kako se tu ništa nije menjalo trebalo bi da i na ovim rešenjima 2017-2022 PIO bude samo opcija.

Tabela
FOTO: Print Screen

3. Na poslednjem sastanku u ministarstvu (17.03.2023.) MFIN je uručen model za rešavanje statusa pomoraca, radnika sa BRUTO primanjima i oslobađanje poreza za radnike sa NETO primanjima.

Gde je onda problem?

Problem je nastao u sledećem, oni su 15.decembra 2022 godine izdali oko 9000 privremenih rešenja o poreskim obavezama, a posle toga su primili preko 4000 žalbi na ta rešenja. Poreska uprava ni MFIN nemaju dovoljan kapacitet da obrade te žalbe, iako su u zakonskoj obavezi da to urade, kao i što nemaju kapacitete da urade promenu zakona u kratkom odnosno realnom roku (predviđeni rok za implementaciju predate Inicijative u sadašnjim ulovima je oko 2. godine)

Niko od nas ne treba da bude u zabludi da će u budućnosti, bilo kojim načinom delovanja, biti doneta odluka da se pomorci u potpunosti oslobađaju plaćanja poreza i zdravstvenog osiguranja. Ti porezi mogu biti umanjeni, u realnim okvirima, a mogu se ostvariti određeni benifiti od plaćenih poreza i zdravstvenog osiguanja (uplaćen radni staž, zdravstveno osiguranje, naknada za nezaposlenost, bolovanje) ali potpuno oslobađanje plaćanja elementarnih doprinosa je nerealno.

Mi se borimo da se stara odnosno privremena rešenja za 2017. u potpunosti storniraju ili u najgorem slučaju samo umanje, a da se u budućnosti jasno definiše pravni status i model za zaposlene na brodovima, po vrsti i načinu primanja zarade. Za rezultate ne možemo da garantujemo jer nismo jedina strana u sporu/pregovorima, a ponajmanje smo strana koja odlučuje.

Ako imate predlog kako da dođe do potpunog oslobađanja bilo kakvih poreza rado ćemo saslušati vaše konstruktivne predloge (molimo vas samo u pisanoj formi).

One thought on “Dosadašnji rezultati pregovora sa Ministarstvom finansija i poreskom upravom – pojašnjenje

  1. zeljkolausevic@yahoo.com 23. mart 2023. at 15:41

    Sve smo razumeli ,bezanija kud koji mili moji. Jeli tako ? Dizi sve novce sa banke i zatvaraj sve racune u srbistanu,prodaj svu imovinu i bezi, eto na to se svodi. A kako bi bilo da vi kao Unija i sindikat svih nas pomoraca i ladjara organizujete jedan sastanak s nama,pa makar pod otvorenim nebom verujem da ce nas biti prilican broj .Ovo do sada se svodi na prepisku i gotova stvarkao da se dopisujemo sa nekakvom masinom .E pa nije gotovo ! Izjasnite se OVDE hocete li biti Unija ladjara i pomoraca ili masina ?

Ostavite odgovor