Zapisi sa reke

Bezbednost Zapisi sa reke -4 Minutes

Agencija za upravljanje lukama ili agencija za upravljanje mukama

FOTO: Luka Novi Sad I April 2021. U više navrata smo pisali o stanju srpskih luka i izazovima koji su nametnuti brodarima i posadama u vezi utovara i istovara tereta (https://udruzenjeladjara.com/blog/2020/08/12/upravljanje-srpskim-lukama-godinu-dana-kasnije/ , https://udruzenjeladjara.com/blog/2020/10/08/srpske-luke-godinu-dana-kasnije-eliksir-prahovo/, https://udruzenjeladjara.com/blog/2019/09/13/nesavesno-upravljanje-srpskim-lukama/,...
Opširnije...