Agencija za upravljanje lukama ili agencija za upravljanje mukama

8

FOTO: Luka Novi Sad I April 2021.

U više navrata smo pisali o stanju srpskih luka i izazovima koji su nametnuti brodarima i posadama u vezi utovara i istovara tereta (https://udruzenjeladjara.com/blog/2020/08/12/upravljanje-srpskim-lukama-godinu-dana-kasnije/ , https://udruzenjeladjara.com/blog/2020/10/08/srpske-luke-godinu-dana-kasnije-eliksir-prahovo/, https://udruzenjeladjara.com/blog/2019/09/13/nesavesno-upravljanje-srpskim-lukama/, https://udruzenjeladjara.com/blog/2020/03/04/radno-vreme-posada-teretnih-brodova-u-lukama-i-pretovarnim-mestima/).
Trenutno stanje je i nakon svih naših pisanja i upozorenja, blago rečeno, očajno. Utovarno-istovarna mesta su u lošem i nebezbenom stanju, posade brodova često nemaju adekvatan pristup obali niti mogu da funkcionišu na normalan način. Za ulazak inspektora iz kontrolnih kuća često mora da se pristaje na mesta van luke gde je moguć ulazak/izlazak sa broda i time se brodarima prouzrokuju dodatni troškovi zbog manevara i pomeranja broda. Lučke takse se uredno naplaćuju kao i pretovari, upotreba operativne obale itd. Agencija za upravljanje lukama na svom zvaničnom sajtu konstantno prikazuje rast pretovara i ekspanziju, ali nažalost u luke se apsolutno nista ne ulaže i stanje je iz godinu u godinu sve gore i gore.
2017. godine je donet Pravilnik gde brodovi moraju biti opremljeni sa adekvatnom opremom za skladištenje raznovrsnog otpada (komunalni, ambalažni i drugi otpad koji nastaje na plovilu). Po tom pravilniku na plovilima je potrebno razvrstati papir, staklo, metal, plastiku i drugi neopasni otpad i predati ga u prijemnu stanicu koje bi trebalo da obezbeđuju luke. Zauljene i zamašćene krpe, odnosno otpadna ulja, otpadna mast, upotrebljene krpe i filteri kao i posude i pakovanja prikupljaju se na plovilu i trebalo bi da se predaju prijemnim stanicama ali od toga još uvek nema ništa. Brodari i lađari se snalze kako znaju i umeju a velik deo tog otpada sa stranih brodova završi u Dunavu ili komunalnim kotejnerima na obalama.
Inspektori bezbednosti plovidbe su više puta ukazivali AUL da su u obavezi da obezbede uslove za odlaganje otpada, po važećem Pravilniku, ali nažalost vidljivih rezultata nema.
Apsurdi se ređaju, brodari i lađari su konstantno na mukama, izloženi bespotrebnim troškovima i premoru posade, preplaćujući usluge Agenciji od koje ne dobijaju ništa.
Ovom prilikom apelujemo na nadležno ministarstvo i na Agenciju za upravljane lukama da pod hitno počnu sa rešavanjem nagomilanih problema, obezbeđujući barem minimalne bezbednosne i ekološke uslove, poštujući bar deo obaveza koje su na sebe preuzele redovnim naplaćivanjem usluga.

Upravni odbor UPLS

FOTO: Stanje u lukama Novi Sad, Prahovo i Senta u aprilu 2021.

9
Kej u luci Novi Sad

 

6
Obala u luci Prahovo

 

5

 

4 1
Utovarno mesto luka Prahovo

 

3 1
Pristup obali – luka Prahovo

 

2 1

 

1 1
Polomljeni odbojnici – luka Prahovo

 

10
Utovarno mesto luka Senta – improvizovani i izlomljeni odbojnici