Predstavnici UPLS-a u ispitnoj komisiji za polaganje stručnih ispita

Nakon formiranja nove Ispitne komisije za polaganje stručnih ispita pri MGSI, našem Udruženju je ukazana posebna čast i zadovoljstvo da kao predstavnici stručne javnosti iz civilnog sektora učestvujemo kao ispitivači novih kandidata za stručna zvanja u unutrašnjoj plovidbi.

Za zvanja Zapovednika A, brodskih krmara i zvanja za posebnu osposobljenost navigatora za rad na putničkim brodovima i rukovanje radarom i radio stanicama, naš predstavnik je bio kapetan Dejan Golubović, dugogodišnji istaknuti član našeg udruženja, koji posao kapetana obavlja preko 20 godina na svim evropskim rekama. Naš član ispitne komisije za zvanja mašinaca bio je naš istaknuti član, gospodin Lazar Stanojev, mašinista i mehaničar na putničkim brodovima sa radnim iskustvom od preko 24 godine.

Ispiti su protekli u profesionalnom duhu u odličnoj saradnji sa predstavnicima ministarstva.

Podsećamo sve kolege i buduće kandidate za polaganje stručnih ispita da deo literature za spremanje stručnih ispita mogu preuzeti besplatno na našem sajtu u rubrici „Preuzimanja“. Do kraja godine bi trebalo da postavimo i literaturu koja nedostaje, vezano za rečnu navigaciju i plovidbu brodova i sastava.

Upravni odbor UPLS

 

0 02 0a 00430e74e676dd7bd8068286573b0ff947e6c30fccd5729a1f6a3854a665c643 full

 

0 02 0a a0cb664e891cfdd18ae46777a14b736a1031b7f8962855855bd35bea1044f6f3 full

 

0 02 0a b4c3581ca6baca8c990eef17c4e624ff3462e07ca4ba979100ccd455d9a3fe17 full

 

0 02 0a d9ad02b01079d20104eddf50ec31de12501a973acd54571b85699b50d194ea34 full

 

0 02 0a 70045c9d24b2a9edf4519c1751d375d95be77a4fb5fa7bf61b53ae916df26a5b full