Podrška za ponovno otvaranje rečnih graničnih prelaza Bezdan i Prahovo

Zastave
FOTO: Bačka Palanka

U svom nedavnom obraćanju u Somboru gospodin ministar Goran Vesić je spomenuo da se ponovo planira otvaranje kapetanije Bezdan, odnosno graničnog prelaza, koji je zatvoren početkom prošle godine nakon otvaranja graničnog prelaza Bačka Palanka.

Ovo je izuzetno dobra vest, jer se pokazalo da i pored pozitivnih promena koje je doneo prelaz Bačka Palanka i dalje postoje isti, ako ne i veći problemi u brzini i kvalitetu granične kontrole.

Želeli bi da napomenemo da bi od izuzetnog značaja bilo i ponovno uspostavljanje graničnog prelaza Prahovo. Na taj način bi se rasteretili međunarodni granični prelazi Bačka Palanka i Veliko Gradište, a ukoliko bi se sprovela naša Inicijativa izmene ZAKONA O GRANIČNOJ KONTROLI REPUBLIKE SRBIJE („Sl. glasnik RS“, br. 24/2018), koju smo dali 15.12.2021. a koju možete pročitati na: https://upls.rs/inicijativa-za-izmenu-zakona-o-granicnoj-kontroli-brodova-na-teritoriji-r-srbije/, u potpunosti bi se mogli zatvoriti granični prelazi Novi Sad i Beograd te se omogućilo olakšano napredovanje lokalnih samouprava razvojem rečnog turizma i proširivanjem lučkih kapaciteta.

Pokretanjem dugo najavljivanog VTS (Vessel Trafic Control) bi se trenutni postojeći izazovi kontrole u potpunosti prevazišli te bi rečni transport dobio na punom kapacitetu uz povećanu brzinu graničnih formalnosti i bezbednosti plovidbe.

Ostavite odgovor