Obaveštenje o izmeni vremena trajanja samoizolacije

sajtudruzenje1
UPLS I UPLS

Povodom obraćanja našeg Udruženja 23.04.2020. Vladi republike Srbije za ublažavanje mera samoizalacije, usvojena je naša molba i period obavezne samoizolacije za lađare koji dolaze iz inostranstva sada iznosi 14 dana.

Odluku možete pročitiati u novom Službenom glasniku:

http://www.pravno-informacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/eli/rep/sgrs/vlada/odluka/2020/23/1/reg

„Brodovima koji plove na unutrašnjim vodnim putevima Republike Srbije, bez obzira da li su u tranzitu ili uplovljavaju, odnosno isplovljavaju iz domaće luke ili pristaništa, nije dozvoljena zamena članova posade koji su strani državljani, dok je zamena članova posade koji su domaći državljani dozvoljena uz upućivanje člana posade koji napušta brod na sprovođenje mera stavljanja pod zdravstveni nadzor na akutno respiratorno oboljenje izazvano virusom SARS-CoV-2 u trajanju od 14 dana (izolacija u kućnim uslovima), ukoliko član posade domaći državljanin po isteku 14 dana nema zdravstvenih i epidemioloških indikacija na SOVID-19 i ukoliko se ponovo po isteku navedenog roka ukrcava na brod. U suprotnom, mera stavljanja pod zdravstveni nadzor na akutno respiratorno oboljenje izazvano virusom SARS-CoV-2 traje 14 dana (izolacija u kućnim uslovima) ili se određuje druga mera zdravstvenog nadzora utvrđena aktom ministra nadležnog za poslove zdravlja u skladu sa epidemiološkom situacijom, odnosno u cilju procene epidemiološkog rizika.

Brisani su raniji st. 5. i 6. (vidi tačku 1. Odluke – 48/2020-4)“

Upravni odbor UPLS